Rok Kategória
Publikácia
2016 BFB LUKÁČ, Branislav - NOVOTNÁ JURKUĽÁKOVÁ, Lucia - WEISSOVÁ, Tatiana - AGUDELO RAMÍREZ, Carlos Fernando - FILIPEJOVA, Terézia - MAĎARI, Aladár. Kazuistika: Subvalvulárna aortálna stenóza u Novofundlandského psa : [Case report: subvalvular aortic stenosis in Newfoundland dog] In: Interná medicína. Interná medicína 2016 - Juvenilný a geriatrický pacient, 23.-24.4.2016, Senec. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2016. s. 1.
2016 BFB AGUDELO RAMÍREZ, Carlos Fernando - FILIPEJOVA, Terézia - CRHA, Michal - LUKÁČ, Branislav - KOSKOVÁ, Benicie. Assessment of myocardial function in a canine patient with patent duetus artetiosus using tissue Doppler imaging : [Vyhodnotenie funkcie myokardu u psieho pacienta s ductus arteriosus s použitím tkanivového dopplerovského zobrazovania] In: Interná medicína. Interná medicína 2016 - Juvenilný a geriatrický pacient, 23.-24.4.2016, Senec. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2016. s. 1.
2016 BFB BILSKÁ, Kamila - ŠTEFFEKOVÁ, Zuzana - BIRKOVÁ, Anna - MAREKOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent - HLUCHÝ, Marián - KISKOVÁ, Terézia. The use of native fluorescence analysis of synovial fluid in the diagnosis disease in medium-and large -breed dogs : [Využitie analýzy natívnej fluorescencie synoviálnej tekutiny pri diagnostike ochorenia mediálneho kompartmentu u stredných a veľkých plemien psov] In: Kongres KVL SR. XVI. Kongres KVL SR, 27. máj - 29. máj 2016, Demänovská Dolina. 1. vyd. Bratislava : Komora veterinárnych lekárov SR, 2016. s. 316-317.
2016 BFB ŠTEFFEKOVÁ, Zuzana - BIRKOVÁ, Anna - BARANOVÁ, Darina - MAREKOVÁ, Mária. Native fluorescence analysis of urine in dogs and its potential in veterinary diagnostics : [Analýza natívnej fluorescencie moču psov a jej potencial vo veterinárnej diagnostike] In: Kongres KVL SR. XVI. Kongres KVL SR, 27. máj - 29. máj 2016, Jasná Demänovská Dolina. 1. vyd. Bratislava : Komora veterinárnych lekárov SR, 2016. s. 315.
2016 BFB EFTIMOVÁ, Jarmila - EFTIMOVÁ, Zuzana - BALÁŽOVÁ, Ľudmila. Priaznivé účinky Tokajských vín na zdravie ľudí. In: Zemplínske Lekárnické Dni. 14. Zemplínske lekárnické dni, 23.-24. september 2016, Trebišov : Memoriál doc. J. Seginka. 1. vyd. Bratislava : Slovenská lekárnická komora, 2016. s. 6-7.
2016 BFB SUCHOVIČ, Radoslav - FEDOROVÁ, Monika. História Košických lekárni. In: Zemplínske Lekárnické Dni. 14. Zemplínske lekárnické dni, 23.-24. september 2016, Trebišov : Memoriál doc. J. Seginka. 1. vyd. Bratislava : Slovenská lekárnická komora, 2016. s. 24-25.
2016 BFB MIŇO, Igor - HROMADA, Rudolf - SASÁKOVÁ, Naďa - GREGOVÁ, Gabriela - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - KORMOŠOVÁ, Lenka - HOLOTOVÁ, Eva - ONDRAŠOVIČ, Miloslav. Účinnosť dezinfekčných prípravkov. In: Nová Veterinária. Nová Veterinária 2016, 21.-23.10.2016, Nitra : Zborník prednášok. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2016. s. 1.
2016 BFB KOLÁŘ, Jozef. Lekárnik vo svetle dejín. In: Zemplínske Lekárnické Dni. 14. Zemplínske lekárnické dni, 23.-24. september 2016, Trebišov : Memoriál doc. J. Seginka. 1. vyd. Bratislava : Slovenská lekárnická komora, 2016. s. 18.
2016 BFB MEGYESI, Štefánia. Diéty a nutričné postupy pri vybraných ochoreniach. In: Konferencia farmaceutických laborantov technikov pre zdravotnícke pomôcky. Výživa - základný predpoklad kvality života vo všetkých fázach, 7. a 8. október 2016, Žilina : 39. konferencia farmaceutických laborantov a technikov pre zdravotnícke pomôcky: Program a zborník abstraktov. 1. vyd. Bratislava : Slovenská lekárska spoločnosť, 2016. s. 16.
Počet záznamov v databáze: 9
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content