Rok Kategória
Publikácia
2016 ADC HEINOVÁ, Dagmar - KOSTECKÁ, Zuzana - CSANK, Tomáš. Separation of turkey lactate dehydrogenase isoenzymes using isoelectric focusing technique : [Separácia izoenzýmov laktátdehydrogenázy moriek izoelektrickou fokusáciou] In: Electrophoresis. 2016. ISSN 0173-0835, Vol. 37, č. 2(2016), s. 335-338.
(2016: 2.744 - IF, 156 - H-index, 2.487 - IF 5y, 0.848 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2016 ADC LÍŠKA, Ján - BRTKO, Július - DUBOVICKÝ, Michal - MACEJOVÁ, Dana - MIHOK, Viktória - POLÁK, Štefan - UJHÁZY, Eduard. Relationship between histology, development and tumorigenesis of mammary legland in female rat. In: Experimental Animals. 2016. ISSN 1341-1357, Vol. 65, č. 1(2016), s. 1-9.
(2016: 1.374 - IF, 40 - H-index, 1.360 - IF 5y, 0.668 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2016 ADC MISHRA, Niranjan - RAJUKUMAR, Katherukamem - VILČEK, Štefan - KALAIYARASU, Semmannan - BEHERA, Sthita Pragnya - DUBEY, Pooja - NEMA, Ram Kumar - GAVADE, Vishal Balbhim - DUBEY, Shiv Chandra - KULKARNI, Diwakar Dattatraya. Identification and molecular characterization of border disease virus (BDV) from sheep in India. In: Comparative Immunology, Microbiology and Infectious diseases. 2016. ISSN 0147-9571, Vol. 44, č.(2016), s. 1-7.
(2016: 1.875 - IF, 52 - H-index, 2.004 - IF 5y, 0.891 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2016 ADC NOVOTNÝ, Jaroslav - REICHEL, Peter - KOVAČOCYOVÁ, Katarína - CIGÁNKOVÁ, Viera - ALMÁŠIOVÁ, Viera - ŠIPOŠ, Dionýz. Haemorrhagic bowel syndrome in fattenig pigs : [Hemoragická enteropátia výkrmových ošípaných] In: Acta Veterinaria Beograd. 2016. ISSN 0567-8315, Vol. 66, č. 1(2016), s. 138-146.
(15 - H-index, 0.389 - SJR, Q2 - SJR Best Q)
2016 ADC STYKOVÁ, Eva - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - VALOCKÝ, Igor - LAUKOVÁ, Andrea. Bovine vaginal strain Kocuria kristinae and its characterization : [Bovinný vaginálny kmeň Kocuria kristinae a jeho charakteristika] In: Folia microbiologica. 2016. ISSN 0015-5632, Vol. 61, č. 3(2016), s. 243-248.
(2016: 1.521 - IF, 45 - H-index, 1.444 - IF 5y, 0.558 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2016 ADC BILSKÁ, Kamila - ŠTEFFEKOVÁ, Zuzana - BIRKOVÁ, Anna - MAREKOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent - HLUCHÝ, Marián - KISKOVÁ, Terézia. The use of native fluorescence analysis of synovial fluid in the diagnosis of medial compartment disease in medium- and large-breed dogs : [Využitie analýzy natívnej fluorescencie synoviálnej tekutiny pri diagnostike ochorenia mediálneho kompartmentu u stredných a veľkých psov] In: Journal of Veterinary Diagnostic Investigation. 2016. ISSN 1040-6387, Vol. 28, č. 3(2016), s. 332-337.
(2016: 0.925 - IF, 75 - H-index, 1.355 - IF 5y, 0.642 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2016 ADC SMOLEK, Tomáš - MAĎARI, Aladár - FARBÁKOVÁ, Jana - KANDRÁČ, Ondrej - JADHAV, Santosh - ČENTE, Martin - BREZOVÁKOVÁ, Veronika - NOVÁK, Michal - ŽILKA, Norbert. Tau hyperphosphorylation in synaptosomes and neuroinflammation are associated with canine cognitive impairment : [Hyperfosforilácia Tau v synaptozómoch a neurozápal majú spojitosť s kognitívnymi poruchami u psov] In: Journal of Comparative Neurology. 2016. ISSN 0021-9967, Vol. 524, č. 4(2016), s. 874–895.
(2016: 3.266 - IF, 203 - H-index, 3.292 - IF 5y, 2.243 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2016 ADC CAPÍK, Igor - NAGY, Oskar - TÓTHOVÁ, Csilla - POLKOWSKA, Izabela. Comparison of tramadol and buprenorphine analgesia for continuous intravenous propofol anaesthesia in dogs undergoing dental prophylaxis : [Porovnanie analgézie medzi tramadolom a buprenorfinom pri kontinuálnej propofolovej anestézii u psov v dentálnom ošetrení] In: Veterinární medicína. 2016. ISSN 0375-8427, Vol. 61, no. 4 (2016), p. 213–218.
(2016: 0.459 - IF, 46 - H-index, 0.878 - IF 5y, 0.284 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2016 ADC HRUŠKOVÁ, Tatiana - SASÁKOVÁ, Naďa - BUJDOŠOVÁ, Zuzana - KVOKAČKA, Valerián - GREGOVÁ, Gabriela - VEREBOVÁ, Valéria - VALKO-ROKYTOVSKÁ, Marcela - TAKÁČ, Ladislav. Disinfection of potable water sources on animal farms and their microbiological safety : [Dezinfekcia zdrojov pitnej vody na farmách a ich mikrobiologická bezpečnosť] In: Veterinární medicína. 2016. ISSN 0375-8427, Vol. 61, no. 4 (2016), p. 173–186.
(2016: 0.459 - IF, 46 - H-index, 0.878 - IF 5y, 0.284 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2016 ADC MITERPÁKOVÁ, Martina - IGLÓDYOVÁ, Adriana - ČABANOVÁ, Viktória - STLOUKAL, Eduard - MIKLISOVÁ, Dana. Canine dirofilariosis endemic in Central Europe - 10 years of epidemiological study in Slovakia : [Endemická dirofilarióza u psov v strednej Európe - 10 ročný epidemiologický prieskum na Slovensku] In: Parasitology Research. 2016. ISSN 0932-0113, Vol. 115, č. 6(2016), s. 2389-2395.
(2016: 2.329 - IF, 89 - H-index, 2.149 - IF 5y, 0.940 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
Počet záznamov v databáze: 89
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 9
Skip to content