Rok Kategória
Publikácia
2016 AED KOŠČOVÁ, Jana - FEČKANINOVÁ, Adriána - MUDROŇOVÁ, Dagmar - POPELKA, Peter. Vývoj probiotického prípravku pre farmový chov rýb : [Development of probiotic preparation for fish farming] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív - AGROKOMPLEX 2016 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-498-1, CD-ROM, s. 81-85.
2016 AED STYKOVÁ, Eva - NEMCOVÁ, Radomíra - VALOCKÝ, Igor. Perspektívy využitia prospešných mikroorganizmov v liečbe endometritídy kobýl : [Perspectives of the use of beneficial microorganisms in the treatment of endometritis in mares] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív - AGROKOMPLEX 2016 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-498-1, CD-ROM, s. 69-72.
2016 AED MARCIN, Andrej - NAĎ, Pavel - MIHOK, Tomáš. Produkčné parametre a kvalita jatočného produktu prasiat pri krmení diétami s rozdielnými hladinami lyzínu : [Produkction parameters and quality of slaughter product of pigs after feeding with various levels of lysine] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív - AGROKOMPLEX 2016 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-498-1, CD-ROM, s. 10-13.
2016 AED VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - VARGOVÁ, Mária - HROMADA, Rudolf - TOROPILOVÁ, Denisa - MAĽOVÁ, Jana - VÝROSTKOVÁ, Jana - ECKEROVÁ, Radka. Význam dezinfekcie v chove hydiny : [Importance of disinfection in poultry breeding] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív - AGROKOMPLEX 2016 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-498-1, CD-ROM, s. 61-65.
2016 AED VARGOVÁ, Mária - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - HROMADA, Rudolf - KOVÁČ, Gabriel - TOROPILOVÁ, Denisa - MAĽOVÁ, Jana - VÝROSTKOVÁ, Jana - ECKEROVÁ, Radka. Metabolický profil u dojníc v peripartálnom období : [Metabolic profile in dairy cows in peripartum period] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív - AGROKOMPLEX 2016 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-498-1, CD-ROM, s. 42-45.
2016 AED VLČKOVÁ, Radoslava - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - SOPKOVÁ, Drahomíra. Účinky diéty suplementovanej ľanovým semenom a probiotikami na folikulogenézu odstavčiat z problémového chovu : [Effect of a diet supplemented with flaxseed and probiotics on folliculogenesis of weaned piglets from problematic breed] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív - AGROKOMPLEX 2016 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-498-1, CD-ROM, s. 24-28.
2016 AED DIČÁKOVÁ, Zuzana - ZUMMEROVÁ, Lenka - DUDRIKOVÁ, Eva - VÝROSTKOVÁ, Jana. Porovnanie niektorých kvalitatívnych parametrov v zahraničných maslách : [Comparison of some quality parameters in foreign butters] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív - AGROKOMPLEX 2016 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-498-1, CD-ROM, s. 101-105.
2016 AED BINDAS, Ľubor - BUJŇÁK, Lukáš - MASKAĽOVÁ, Iveta. Vplyv koncentrácie n–látok v diétach odstavčiat na intermediárny metabolizmus a užitkové parametre : [The effect of dietary protein content on intermediary metabolism and performance of weaned piglets] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív - AGROKOMPLEX 2016 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-498-1, CD-ROM, s. 5-9.
2016 AED BUJŇÁK, Lukáš - SLÁVIKOVÁ, Barbora - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - MIHOK, Tomáš. Vplyv prídavku pufračných látok na hodnotu pH a pufračnú kapacitu bachora : [Effect of the buffering subsatances addition on the pH value and buffering capacity of rumen] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív - AGROKOMPLEX 2016 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-498-1, CD-ROM, s. 38-41.
2016 AED SKALICKÁ, Magdaléna - NAĎ, Pavel - BUJŇÁK, Lukáš. Vplyv prírodneho zeolitu v krmive na živú hmotnosť u brojlerov : [The effect of natural zeolite in feed to body weight in broilers] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív - AGROKOMPLEX 2016 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-498-1, CD-ROM, s. 66-68.
Počet záznamov v databáze: 30
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 3
Skip to content