Rok Kategória
Publikácia
2016 BBB CHLEBO, Peter - MAĽA, Pavel. Anatómia a fyziológia GITu : [Anatomy and physiology of GIT] In: Ján Keresteš a kolektív. Mlieko vo výžive ľudí. 1. vyd. Bratislava : Cad Press, 2016. ISBN 978-80-88969-72-3, s. 292-340.
Počet záznamov v databáze: 1
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content