Rok Kategória
Publikácia
2016 AFH SCHWARZBACHEROVÁ, Viera - HOLEČKOVÁ, Beáta - ŠIVIKOVÁ, Katarína - GALDÍKOVÁ, Martina - DRÁŽOVSKÁ, Monika - DIANOVSKÝ, Ján. Hodnotenie krátkodobého účinku insekticídu calypso 480SC v in vitro kultúrach lymfocytov : [Assessment of short-term exposure of insecticide Calypso 480SC in in vitro cultured lymphocytes] In: Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca, 06.-07. december 2016, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 2016. ISBN 978-80-89738-10-6, s. 64.
2016 AFH ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - VLČKOVÁ, Radoslava - SOPKOVÁ, Drahomíra - KREŠÁKOVÁ, Lenka. Zmeny proliferácie a apoptózy oocytov prasničiek po skrmovaní synbiotík : [Changes in proliferation and apoptosis of gits oocytes after feeding of synbiotics] In: Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca, 06.-07. december 2016, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 2016. ISBN 978-80-89738-10-6, s. 16.
2016 AFH BARTKOVSKÝ, Martin - ČERTÍK, Milan - KORÉNEKOVÁ, Beáta - MARCINČÁKOVÁ, Dana - MAČANGA, Ján - MOLNÁR, Ladislav - MARCINČÁK, Slavomír. Účinok skrmovania biofermentovaného krmiva a extraktu repíka brojlerovým kurčatám na jatočnú výťažnosť a kvalitu produkovaného mäsa : [The effect of feeding of biofermented feed and agrimony extract on carcass yield and quality of produced chicken meat] In: Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca, 06.-07. december 2016, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 2016. ISBN 978-80-89738-10-6, s. 18.
2016 AFH DRÁŽOVSKÁ, Monika - ŠIVIKOVÁ, Katarína - HOLEČKOVÁ, Beáta - DIANOVSKÝ, Ján - GALDÍKOVÁ, Martina - SCHWARZBACHEROVÁ, Viera. Poškodenie dna lymfocytov hovädzieho dobytka po expozícii fungicídnemu prípravku tango super detegované neutrálnou a alkalickou kométovou analýzou : [DNA damage of bovine lymphocytes after exposure to fungicide preparation Tango Super detected by neutral and alkaline comet assay] In: Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca, 06.-07. december 2016, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 2016. ISBN 978-80-89738-10-6, s. 24-25.
2016 AFH HARČÁROVÁ, Michaela - ČONKOVÁ, Eva - SIHELSKÁ, Zuzana. Výskyt mikroskopických vláknitých húb v obilninách. In: Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca, 06.-07. december 2016, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 2016. ISBN 978-80-89738-10-6, s. 33.
2016 AFH KARAFFOVÁ, Viera - KAVUĽOVÁ, Alica - HERICH, Róbert - REVAJOVÁ, Viera - LEVKUTOVÁ, Mária - LAUKOVÁ, Andrea - LEVKUT, Mikuláš. Vplyv probiotického kmeňa na aktiváciu inflamazómu počas kampylobakteriózy kurčiat. In: Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca, 06.-07. december 2016, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 2016. ISBN 978-80-89738-10-6, s. 38.
2016 AFH KARASOVÁ, Martina - KISKOVÁ, Terézia. Akútne podávanie resveratrolu psovi s karcinómom v močovom mechúri. In: Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca, 06.-07. december 2016, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 2016. ISBN 978-80-89738-10-6, s. 39.
2016 AFH MAČANGA, Ján - TUREK, Peter - HORŇÁK, Martin. Hodnotenie kvality spišských párkov na základe deklarovaného zloženia. In: Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca, 06.-07. december 2016, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 2016. ISBN 978-80-89738-10-6, s. 47.
2016 AFH REGECOVÁ, Ivana - PIPOVÁ, Monika - JEVINOVÁ, Pavlína - VÝROSTKOVÁ, Jana. Detekcia faktorov virulencie a antimikrobiálnej rezistencie u stafylokokových izolátov z bryndze. In: Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca, 06.-07. december 2016, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 2016. ISBN 978-80-89738-10-6, s. 59-60.
2016 AFH ROBA, Pavol - JEVINOVÁ, Pavlína - POPELKA, Peter - MARCINČÁK, Slavomír. Výskyt mykotoxínov v krmive a riziko kontaminácie hydinového mäsa : [Occurrence of mycotoxins in feeds and the risk of contamination of poultry meat] In: Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca, 06.-07. december 2016, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 2016. ISBN 978-80-89738-10-6, s. 61-62.
Počet záznamov v databáze: 45
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 5
Skip to content