Rok Kategória
Publikácia
2017 AFH ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - SOPKOVÁ, Drahomíra - VLČKOVÁ, Radoslava - PETRILLA, Vladimír - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia. Zmeny proliferácie a apoptózy oocytov prasničiek po skrmovaní zdraviu prospešných mikroorganizmov a ľanového semena : [Changes in proliferation and apoptosis of gilts ovary after feeding of health-promoting microorganisms and flaxseed] In: Fyziologické dni. Zborník abstraktov z 93. Fyziologických dní. 1. vyd. Prešov : UNIVERSUM-EU, 2017. ISBN 978-80-89046-98-0, online, s. 4.
2017 AFH BUJŇÁK, Lukáš - MIHOK, Tomáš - MARCIN, Andrej - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - NAĎ, Pavel - BINDAS, Ľubor. Effects of supplemental humate substances on ruminal fermentation in sheep : [Vplyv prídavku huminových látok na úroveň bachorovej fermentácie u oviec] In: Fyziologické dni. Zborník abstraktov z 93. Fyziologických dní. 1. vyd. Prešov : UNIVERSUM-EU, 2017. ISBN 978-80-89046-98-0, online, s. 23.
2017 AFH FAIXOVÁ, Zita - PIEŠOVÁ, Elena - MAKOVÁ, Zuzana - ČOBANOVÁ, Klaudia - FAIX, Štefan. Vplyv rôznych foriem selénu na zmeny biochemických parametrov v krvi a na metabolizmus v bachore oviec. In: Fyziologické dni. Zborník abstraktov z 93. Fyziologických dní. 1. vyd. Prešov : UNIVERSUM-EU, 2017. ISBN 978-80-89046-98-0, online, s. 33.
2017 AFH GALDÍKOVÁ, Martina - ŠIVIKOVÁ, Katarína - SCHWARZBACHEROVÁ, Viera - HOLEČKOVÁ, Beáta - DIANOVSKÝ, Ján. Využitie fluorescenčnej in situ hybridizácie vo veterinárnej medicíne : [The use of fluorescence in situ hybridisation in veterinary medicine] In: Fyziologické dni. Zborník abstraktov z 93. Fyziologických dní. 1. vyd. Prešov : UNIVERSUM-EU, 2017. ISBN 978-80-89046-98-0, online, s. 40.
2017 AFH HOLEČKOVÁ, Beáta - ŠIVIKOVÁ, Katarína - SCHWARZBACHEROVÁ, Viera - GALDÍKOVÁ, Martina - DIANOVSKÝ, Ján - KOVÁČOVÁ, Simona. Indukcia fragmentácie DNA pesticídmi : [Induction of DNA fragmentation by pesticides] In: Fyziologické dni. Zborník abstraktov z 93. Fyziologických dní. 1. vyd. Prešov : UNIVERSUM-EU, 2017. ISBN 978-80-89046-98-0, online, s. 50.
2017 AFH HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - DEMETEROVÁ, Mária - BUJŇÁK, Lukáš. Vplyv β-glukánu a humínových látok na vybrané metabolické parametre u brojlerových kurčiat : [Effects of β-glucan and humic substances on selected metabolic parameters in broiler chickens] In: Fyziologické dni. Zborník abstraktov z 93. Fyziologických dní. 1. vyd. Prešov : UNIVERSUM-EU, 2017. ISBN 978-80-89046-98-0, online, s. 54.
2017 AFH MAKOVÁ, Zuzana - FAIXOVÁ, Zita - TARABOVÁ, Lucia - PIEŠOVÁ, Elena - VENGLOVSKÁ, Katarína - ČOBANOVÁ, Klaudia - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - FAIX, Štefan. Porovnanie organickej a anorganickej suplementácie mangánu do diéty oviec a nosníc na produkciu črevného hlienu : [Comparison of manganese supplementation in organic and inorganic form on intestinal mucus production in sheep and chilckens] In: Fyziologické dni. Zborník abstraktov z 93. Fyziologických dní. 1. vyd. Prešov : UNIVERSUM-EU, 2017. ISBN 978-80-89046-98-0, online, s. 82.
2017 AFH MARCIN, Andrej - NAĎ, Pavel. Effects of essential oils from aromatic and medicinal plants on growth ability and digestion of laboratory mice : [Vplyv esenciálnych olejov z aromatických a liečivých rastlín na rastovú schopnosť a stráviteľnosť u laboratorných myší] In: Fyziologické dni. Zborník abstraktov z 93. Fyziologických dní. 1. vyd. Prešov : UNIVERSUM-EU, 2017. ISBN 978-80-89046-98-0, online, s. 84.
2017 AFH ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - ONDRAŠOVIČOVÁ, Jana - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - ZIGO, František - SOPKOVÁ, Drahomíra. Vyšetrenie saturácie hemoglobínu kyslíkom a perfúzneho indexu pomocou pulzného oxymetra. In: Fyziologické dni. Zborník abstraktov z 93. Fyziologických dní. 1. vyd. Prešov : UNIVERSUM-EU, 2017. ISBN 978-80-89046-98-0, online, s. 97.
2017 AFH PIEŠOVÁ, Elena - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - VENGLOVSKÁ, Katarína - ČOBANOVÁ, Klaudia - FAIXOVÁ, Zita - TARABOVÁ, Lucia - MAKOVÁ, Zuzana. The effect of dietary supplementation with different manganese sources on oxidative stress in lambs : [Účinok prídavku rôznych zdrojov mangánu v diéte jahniat na oxidačný stres] In: Fyziologické dni. Zborník abstraktov z 93. Fyziologických dní. 1. vyd. Prešov : UNIVERSUM-EU, 2017. ISBN 978-80-89046-98-0, online, s. 103.
Počet záznamov v databáze: 201
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 21
Skip to content