Rok Kategória
Publikácia
2017 AGI ANTOLOVÁ, Daniela - AVDIČOVÁ, Mária - BEDRIOVÁ, Marta - BELAY, Girma - BIZUB, Viliam - CSANK, Tomáš - DUDRIKOVÁ, Eva - VÝROSTKOVÁ, Jana. Správa o zoonózach, alimentárnych nákazach a nákazach z vody v Slovenskej republike za rok 2016 : [Report of zoonosis, alimentary zoonosis and deseases from water in the Slovak republic in 2016] Rec. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 2017. ISBN 978-80-89738-11-3, 110 s.
Počet záznamov v databáze: 1
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content