Rok Kategória
Publikácia
2017 ACB ŠIVIKOVÁ, Katarína - DIANOVSKÝ, Ján - HOLEČKOVÁ, Beáta. Introduction to Veterinary Genetics : [Úvod do veterinárnej genetiky] Rec. Ľudmila Tkáčiková, Róbert Herich. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-536-0, 178 s.
2017 ACB EFTIMOVÁ, Jarmila - LEGÁTH, Jaroslav. Rastliny s toxickými účinkami : [Plants with toxic effects] Rec. Tibor Baranec, Karel Šmejkal. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-552-0, 124 s.
2017 ACB CIGÁNKOVÁ, Viera - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - ŠULLA, Igor. Veterinárna histológia II.. Rec. Ľudovít Lenhardt, Eva Petrovová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-549-0, 228 s.
2017 ACB VLČKOVÁ, Radoslava - SOPKOVÁ, Drahomíra - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia. Základy fyziológie psa I : [Basics of dog physiology I] Rec. Elena Marettová, Zuzana Maková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-544-5, 123 s.
2017 ACB FLEŠÁROVÁ, Slávka - MAŽENSKÝ, Dávid. Anatomy (splanchnology, sense organs, skin) for 4th year post BSc study GVM (for graduates of JSP Animal Science) : [Anatómia (splanchnológia, zmyslové orgány, koža) pre 4. ročník postbakalárskeho štúdia VVL (pre absolventov JSP Náuka o živočíchoch)] Rec. Ľudovít Lenhardt, Silvia Ondrašovičová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-545-2, 127 s.
2017 ACB SOPKOVÁ, Drahomíra - VLČKOVÁ, Radoslava - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia. Fyziológia zvierat I.. Rec. Katarína Holovská, Zuzana Maková. 1.vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-543-8, 124 s.
2017 ACB KOČIŠOVÁ, Alica - BOCKOVÁ, Eva - GOLDOVÁ, Mária - HALÁN, Miloš - KOMOROVÁ, Petronela - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela. Veterinárna arachnoentomológia : [Veterinary arachnoentomology] Rec. Daniela Lukešová, Branislav Peťko. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-563-6, 180 s. [9AH]
2017 ACB ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - VLČKOVÁ, Radoslava - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - KOPPEL, Juraj - FAIX, Štefan. Veterinary Physiology I.. Rec. Viera Almášiová, Slávka Flešárová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-557-5, 142 s.
2017 ACB KOŽÁROVÁ, Ivona. Úradná kontrola potravín a produktov živočíšneho pôvodu : Vysokoškolská učebnica pre študijné programy hygiena potravín a všeobecné veterinárske lekárstvo. Rec. Viera Milanová, Juraj Gulovič. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-551-3, 138 s. [7,60AH]
2017 ACB PORÁČOVÁ, Janka - KORÉNEKOVÁ, Beáta - SEDLÁK, Vincent - KONEČNÁ, Mária. Základné zložky potravy a ich význam pre zdravie človeka. Rec. František Novotný, Mária Ganajová. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017. ISBN 978-80-555-1839-8, online, 163 s.
Počet záznamov v databáze: 19
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content