Rok Kategória
Publikácia
2017 BFB ČÍŽKOVÁ, Dáša - SMOLEK, Tomáš - CUBÍNKOVÁ, Veronika - MURGOCI, Adriana - Natalia - PETROVOVÁ, Eva - VDOVIAKOVÁ, Katarína - KREŠÁKOVÁ, Lenka - MALOVESKÁ, Marcela - ČÍŽEK, Milan. Imunologická kontrola po traumatickom poškodení miechy : [Immune patrol after spinal cord injury] In: Biologická liečba v teórii a praxi. Biologická liečba v teórii a praxi: IV. ročník : Zborník abstraktov. 1. vyd. Dunajská Lužná : AH05, 2017. s. 27.
2017 BFB EFTIMOVÁ, Zuzana - EFTIMOVÁ, Jarmila. Využitie antioxidačných vlastnosti tokajských vín v prevencii chorôb : [Utilization of antioxidant properties of tokaj wines in health prevention] In: Fyto - apiterapeutické dni. XVI. Fyto - apoterapeutické dni s medzinárodnou účasťou, Košice, 30. a 1.10.2017 : Zborník súhrnov prednášok z konferencie pod záštitou primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, phD., MPH a starostu MČ Košice-Juh JUDr. Jaroslava Hlinku. 1. vyd. Košice : Univerzitná nemocnica L. Pasteura, 2017. s. 26-27.
2017 BFB EFTIMOVÁ, Jarmila - KURHAJEC, Slavomír. Možnosti využitia antitumoróznej aktivity Phellodendron amurense Rupr. : [Possibilities of using antitumor activity of Phellodendron amurense Rupr.] In: Fyto - apiterapeutické dni. XVI. Fyto - apoterapeutické dni s medzinárodnou účasťou, Košice, 30. a 1.10.2017 : Zborník súhrnov prednášok z konferencie pod záštitou primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH a starostu MČ Košice-Juh JUDr. Jaroslava Hlinku. 1. vyd. Košice : Univerzitná nemocnica L. Pasteura, 2017. s. 24-25.
2017 BFB KORIM, Filip - ŽERT, Zdeněk - KARAMANOVÁ, Michaela - BÍLEK, Ján - SALEM, Adam Hisham. Príprava osteologického preparátu Shetlandského poníka. In: Nová Veterinária. Nová Veterinária 2017, 28.-29.10.2017, Nitra : Zborník prednášok. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2017. s. 55.
2017 BFB WOLASCHKA, Tomáš. Nanočastice pri riešení mnohopočetnej liekovej rezistencie v onkológii. In: Technologické dni. Nové trendy v oblasti výskumu a vývoja liekov: Inovácie v oblasti zdravotníckych pomôcok : 36. Technologické dni usporiadané pri príležitosti 65. výročia založenia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 25.-27. oktober 2017, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. s. 21-22.
2017 BFB MAZÁŇ, Štefan. Možnosti využitia minerálnych látok prírodného pôvodu vo farmácii a v medicíne. In: Technologické dni. Nové trendy v oblasti výskumu a vývoja liekov: Inovácie v oblasti zdravotníckych pomôcok : 36. Technologické dni usporiadané pri príležitosti 65. výročia založenia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 25.-27. október 2017, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. s. 14-15.
2017 BFB MURGOCI, Adriana - Natalia - MEDVECKÝ, Ľubomír - GIMENO, Jean-Pascal - MAJEROVÁ, Petra - SALZET, Michel - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Characterization of exosomes derived from cortical and spinal cord primary microglia : [Charakterizácia exozómov z mikroglie získanej z kôry mozgu a miechy] In: Current Status of Experimental Neuroimmunology in Slovakia. Current Status of Experimental Neuroimmunology in Slovakia : Annual meeting. 1. vyd. Dunajská Lužná : AH05, 2017. s. 13.
2017 BFB ČÍŽKOVÁ, Dáša - MURGOCI, Adriana - Natalia - DEVAUX, Stephanie - PETROVOVÁ, Eva - KAFKA, Jozef - ČÍŽEK, Milan - SALZET, Michel. Immune patrol following spinal cord injury: spatio-temporal study : [Imunologická kontrola po traumatickom poškodení miechy] In: Current Status of Experimental Neuroimmunology in Slovakia. Current Status of Experimental Neuroimmunology in Slovakia : Annual meeting. 1. vyd. Dunajská Lužná : AH05, 2017. s. 14-15.
2017 BFB BALÁŽ, Matej - BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - DANEU, Nina - DUTKOVÁ, Erika - BALÁŽOVÁ, Ľudmila - VARGOVÁ, Mária - SALAYOVÁ, Aneta - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Mechanochemical plant-mediated synthesis of silver nanoparticles and their biological activity : [Mechanochemická syntéza strieborných nanočastíc za použitia rastlín a ich biologická aktivita] In: INCOME. INCOME2017 : Program and Abstracts: 9th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying. 1. vyd. Košice : Institute of Geotechnics of the Slovak Academy of Sciences, 2017. s. 151.
2017 BFB PŘIKRYL, Miroslav - CEHLÁROVÁ, Terézia - TITKOVÁ, Radka - LUKÁČ, Branislav - NOVOTNÁ JURKUĽÁKOVÁ, Lucia - PALUŠ, Viktor. Dynamický bilaterálny vestibulárny prejav u psa : [Dynamic vestibular expression in a dog] In: Nová Veterinária. Nová Veterinária 2017, 28.-29.10.2017, Nitra : Zborník prednášok. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2017. s. 58.
Počet záznamov v databáze: 16
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content