Rok Kategória
Publikácia
2017 AFF BÍLIKOVÁ, Katarína - PENG, Ch. - YAMAGUCHI, K. - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Potential application of honey bee proteins and antimicrobial peptides in human and veterinary medicine : [Možnosti využitia včelích proteínov a antimikrobiálnych peptidov v humánnej a veterinárnej medicíne] In: CEEPC 2017 : Proceedings of the 11th Central and Eastern European Proteomic Conference, September 27th-29th, 2017, Košice, Slovakia. 1. vyd. Košice : COPYVAIT, 2017. ISBN 978-80-972017-5-3, s. 23.
Počet záznamov v databáze: 1
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content