Rok Kategória
Publikácia
2017 AFC EFTIMOVÁ, Zuzana - EFTIMOVÁ, Jarmila - BRINDZA, Ján. Obsah polyfenolov a antioxidačnej aktivity tokajských esencií. In: Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny, 21-22 kvitnja 2017 roku, Užgorod, Ukrajina : zbirnyk prac X. mižnarodnoji miždisciplinarnoji naukovo-praktičnoji konferenciji. 1. vyd. Užhorod : Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2017. ISBN 978-617-673-446-8, s. 78-80.
2017 AFC EFTIMOVÁ, Jarmila - VAĽOVSKÁ, Ľudmila - BALÁŽOVÁ, Ľudmila. Listy a výhonky z Vitis vinifera L. - zdroj polyfenolov. In: Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny, 21-22 kvitnja 2017 roku, Užgorod, Ukrajina : zbirnyk prac X. mižnarodnoji miždisciplinarnoji naukovo-praktičnoji konferenciji. 1. vyd. Užhorod : Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2017. ISBN 978-617-673-446-8, s. 207-211.
2017 AFC MARCIN, Andrej - NAĎ, Pavel - LEVKUT, Martin. Effect of Bacillus amyloliquefaciens on the apparent jejunal digestibility of chickens : [Vplyv Bacillus amyloliquefaciens na zdánlivú jejunálnu stráviteľnosť u kurčiat] In: NutriNet 2017, České Budějovice, September 13-2017 : Proceedings of reviewed scientific papers. 1. vyd. České Budějovice : Zemědělská fakulta - Jihočeská univerzita, 2017. ISBN 978-80-7394-642-5, online, s. 36-43.
2017 AFC BUJŇÁK, Lukáš - SKALICKÁ, Magdaléna - MIHOK, Tomáš - NAĎ, Pavel. Effects of humic substances on the content of selected minerals in blood and faeces in fattening pigs : [Vplyv humínových látok na obsah vybraných minerálnych prvkov v krvi a truse výkrmových ošípaných] In: NutriNet 2017, České Budějovice, September 13-2017 : Proceedings of reviewed scientific papers. 1. vyd. České Budějovice : Zemědělská fakulta - Jihočeská univerzita, 2017. ISBN 978-80-7394-642-5, online, s. 94-101.
2017 AFC HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - HUDÁK, Marek - MARCIN, Andrej - NAĎ, Pavel. Effects of humic acids on production parameters of pheasants : [Vplyv humínových kyselín na produkčné parametre bažantov] In: NutriNet 2017, České Budějovice, September 13-2017 : Proceedings of reviewed scientific papers. 1. vyd. České Budějovice : Zemědělská fakulta - Jihočeská univerzita, 2017. ISBN 978-80-7394-642-5, online, s. 87-93.
2017 AFC BARANOVÁ, Mária - STRAPÁČ, Imrich. Kvalita rajčiakových kečupov : [The quality of tomato ketchups] In: XLVII. Lenfeldovy a Höklovy dny - Hygiena a technologie potravin : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2017. ISBN 978-80-7305-793-0, CD ROM, s. 67-71.
2017 AFC BARANOVÁ, Mária - STRAPÁČ, Imrich - ŠUFLITOVÁ, Eva. Kvalitatívne hodnotenie rajčiakového pretlaku : [Qualitative evaluation of tomato paste] In: XLVII. Lenfeldovy a Höklovy dny - Hygiena a technologie potravin : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2017. ISBN 978-80-7305-793-0, CD ROM, s. 72-76.
2017 AFC STRAPÁČ, Imrich - BARANOVÁ, Mária - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - SMRČOVÁ, Miroslava. Proteolytická aktivita Bedli vysokej (Macrolepiota procera) a Podpňovky obyčajnej (Armillaria mellea) : [Proteolytic activity of Parasol mushroom (Macrolepiota procera) and Honey mushroom (Armillaria mellea)] In: XLVII. Lenfeldovy a Höklovy dny - Hygiena a technologie potravin : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2017. ISBN 978-80-7305-793-0, CD ROM, s. 214-219.
2017 AFC DIČÁKOVÁ, Zuzana - PAULSEN, Peter - BAUER, Susanne - BYSTRICKÝ, Pavel. Zastúpenie biogénnych amínov v slovenských syroch : [Representation of biogenic amines in Slovak cheeses] In: XLVII. Lenfeldovy a Höklovy dny - Hygiena a technologie potravin : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2017. ISBN 978-80-7305-793-0, CD ROM, s. 95-99.
2017 AFC DOLEŽALOVÁ, Jana - NOVOTNÁ, Veronika - DUDRIKOVÁ, Eva - ŠPALKOVÁ, Michaela - DVOŘÁK, Petr. Stanovení barvy tavených sýrů : [Determination of colour processed cheeses] In: XLVII. Lenfeldovy a Höklovy dny - Hygiena a technologie potravin : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2017. ISBN 978-80-7305-793-0, CD ROM, s. 100-103.
Počet záznamov v databáze: 28
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 3
Skip to content