Rok Kategória
Publikácia
2022 V2 HARČÁROVÁ, Michaela - ČONKOVÁ, Eva - FALIS, Marcel - NAĎ, Pavel - PROŠKOVCOVÁ, Martina. Účinok zearalenónu na letalitu Artemia franciscana : [The effect of zearalenone on Artemia franciscan lethality] In: QUAERE 2022 : Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. 1. vyd. Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2022. ISBN 978-80-87952-36-8, online, s. 200-204.
2022 V2 HUDÁKOVÁ, Nikola - PETROUŠKOVÁ, Patrícia - MALOVESKÁ, Marcela - HUMENÍK, Filip - VOZÁR, Juraj - MAJEROVÁ, Petra - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Optimization of neuronal differentiation of SH-SY5Y cell line. In: QUAERE 2022 : Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. 1. vyd. Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2022. ISBN 978-80-87952-36-8, online, s. 274-279.
2022 V2 HANZELOVÁ, Zuzana - DUDRIKOVÁ, Eva - KOVÁČOVÁ, Mariana - VÝROSTKOVÁ, Jana. Nežiaduce mikroorganizmy pri výrobe syra a vplyv rizika antibiotickej rezistencie na verejné zdravie : [Undesirable microorganisms in cheese production and the impact of the risk of antibiotic resistance on public health] In: Ingrovy dny 2022 : Sborník 48. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2022. ISBN 978-80-7509-828-3, s. 164-182.
2022 V2 KORÉNEKOVÁ, Beáta - KOŽÁROVÁ, Ivona - REITZNEROVÁ, Anna - SEMJON, Boris - MARCINČÁK, Slavomír - KLEMPOVÁ, Tatiana. Účinok fermentovaného krmiva a humínových látok na postmortálne zmeny mäsa kurčiat : [Effect of fermented feed and humine substances on post-mortem changes of chicken meat] In: Hygiena a technologie potravin - 51. Lenfeldovy a Höklovy dny : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2022. ISBN 978-80-7305-876-0, online, s. 212-215.
2022 V2 JEVINOVÁ, Pavlína - REGECOVÁ, Ivana - PIPOVÁ, Monika. Kontaminácia korenia majorán druhmi rodu Aspergillus : [Contamination of marjoram by Aspergillus spp.] In: Hygiena a technologie potravin - 51. Lenfeldovy a Höklovy dny : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2022. ISBN 978-80-7305-876-0, online, s. 184-189.
2022 V2 HANZELOVÁ, Zuzana - DUDRIKOVÁ, Eva - ZAHUMENSKÁ, Jana - VÝROSTKOVÁ, Jana - KOVÁČOVÁ, Mariana. Primárny skríning výskytu zástupcov čeľade Enterobacteriaceae v prostredí výroby rôznych druhov syrov : [Primary screening of the presence of representatives of the Enterobacteriaceae family in the production environment of various types of cheeses] In: Hygiena a technologie potravin - 51. Lenfeldovy a Höklovy dny : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2022. ISBN 978-80-7305-876-0, online, s. 164-168.
2022 V2 HRICIKOVÁ, Simona - KOŽÁROVÁ, Ivona - MARCINČÁK, Slavomír. Vplyv fermentovaných produktov a humínových látok na prítomnosť rezíduí salinomycínu v tkanivách hydiny : [The influence of fermented products and humic substances on the presence of salinomycin residues in poultry tissues] In: Hygiena a technologie potravin - 51. Lenfeldovy a Höklovy dny : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2022. ISBN 978-80-7305-876-0, online, s. 174-179.
2022 V2 KOVÁČOVÁ, Mariana - DUDRIKOVÁ, Eva - VÝROSTKOVÁ, Jana - ZAHUMENSKÁ, Jana - HANZELOVÁ, Zuzana. Vplyv sezónnych zmien na bod tuhnutia mlieka : [Effect of seasonal variations on the freezing point of milk] In: Hygiena a technologie potravin - 51. Lenfeldovy a Höklovy dny : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2022. ISBN 978-80-7305-876-0, online, s. 216-219.
2022 V2 KOŽÁROVÁ, Ivona. Úradná kontrola produktov živočíšneho pôvodu v kontexte nového legislatívneho rámca Európskej únie : [Official control of products of animal origin in the context of the new legislative framework of the European Union] In: Hygiena a technologie potravin - 51. Lenfeldovy a Höklovy dny : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2022. ISBN 978-80-7305-876-0, online, s. 220-223.
2022 V2 MAKIŠ, Andrej - BARTKOVSKÝ, Martin - REITZNEROVÁ, Anna - SEMJON, Boris - SLANÝ, Ondrej - KLEMPOVÁ, Tatiana - BUJŇÁK, Lukáš - MARCINČÁK, Slavomír. Vplyv humínových látok a fermentovaných krmív obohatených o významné mastné kyseliny na kvalitu prsnej svaloviny brojlerových kurčiat : [The effect of humic substances and fermented feeds enriched with significant fatty acids on the quality of breast muscle of broiler chickens] In: Hygiena a technologie potravin - 51. Lenfeldovy a Höklovy dny : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2022. ISBN 978-80-7305-876-0, online, s. 237-243.
Počet záznamov v databáze: 34
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 4
Skip to content