Rok Kategória
Publikácia
2022 V1 VARGOVÁ, Mária - ZIGO, František - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína. Environmental hygiene monitoring and evaluation of the effectiveness of disinfection. Rec. Anna Sobeková, Ingrid Papajová. 1. vyd. Kišiňov : Eliva Press, 2022. ISBN 978-99949-82-02-8, 64 s. [3,1 AH]
2022 V1 NAGY, Oskar. Nové poznatky v klinickej a laboratórnej diagnostike respiračných ochorení u teliat. Rec. Zita Faixová, Zuzana Ševčíková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-765-4, 69 s. [3,82 AH]
2022 V1 TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KUZYŠINOVÁ, Katarína - BÍLIKOVÁ, Katarína - KOŠLÍK, Štefan - BÍLEK, Ján - MOLNÁR, Ladislav. Apiterapia v naturálnej medicíne. Rec. Rastislav Sabo, Peter Košuth. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-714-2, 124 s. [5,45 AH]
2022 V1 BAČKOROVÁ, Miriam. Liečivé huby vo farmácii. Rec. Eva Čonková, Slavomír Kurhajec, Martina Zigová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-770-8, 98 s. [4,4 AH]
2022 V1 MASKAĽOVÁ, Iveta - VAJDA, Vladimír - TIMKOVIČOVÁ LACKOVÁ, Petra - BUJŇÁK, Lukáš. Systém hodnotenia efektívnosti výživy a produkcie na farme dojníc. Rec. Peter Reichel, Marek Krempaský. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-771-5, 111 s. [8,75 AH]
2022 V1 HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. Peter Popelka, Boris Semjon ; rec. Jaroslav Legáth, Pavel Naď. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, 481 s.
2022 V1 HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. Peter Popelka, Boris Semjon ; rec. Jaroslav Legáth, Pavel Naď. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-751-7, 111 s.
2022 V1 25. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác: Biocementy v regeneračnej medicíne. Zost. Katarína Vdoviaková, Lenka Krešáková ; rec. Elena Marettová, Jana Teleky, Zuzana Andrejčáková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-753-1, 129 s.
2022 V1 Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ : Zborník abstraktov 64. ročníka. Ed. Monika Drážovská ; rec. Alica Kočišová, Marián Prokeš, Martina Galdíková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-750-0, 71 s.
2022 V1 Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2022 : Zborník vedeckých príspevkov. Zost. Pavel Naď ; rec. Ivona Kožárová, Ladislav Molnár, Peter Popelka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-764-7, CD-ROM, 109 s.
Počet záznamov v databáze: 11
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content