Rok Kategória
Publikácia
2022 O3 SZARKOVÁ, Andrea - WEISSOVÁ, Tatiana - BARANOVÁ, Darina - TURŇA, Hana - KUNAY, Lukáš. Otrava psa etylénglykolom - klinický prípad : [Ethylene glycol intoxication in dog - case report] In: Infovet. 2022. ISSN 1335-1907, Roč. 29, č. 1 (2022), s. 24-27.
2022 O3 GRELOVÁ, Simona - KARASOVÁ, Martina - TURŇA, Hana - BARANOVÁ, Darina. Intoxikácia weimarského stavača metaldehydom - klinický prípad : [Metaldehyde intoxication in a Weimaraner - clinical case] In: Infovet. 2022. ISSN 1335-1907, Roč. 29, č. 1 (2022), s. 28-29.
2022 O3 WEISSOVÁ, Tatiana. Vybrané otravy psov a mačiek - klinické prípady : [Selected poisonings in dogs and cats - case reports] In: Infovet. 2022. ISSN 1335-1907, Roč. 29, č. 1 (2022), s. 29-31.
2022 O3 ŽERT, Zdeněk - ROVŇANOVÁ, Natália. Austrálsky kohúti krok koní : [Australian strinhalt in horses] In: Infovet. 2022. ISSN 1335-1907, Roč. 29, č. 1 (2022), s. 33-38.
2022 O3 KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Obezita a jej vplyv na vývoj osteoartrózy a niektorých iných systémových chorôb u psov - literárny prehľad súčasných poznatkov. In: Nielen Pes a mačka. 2022. ISSN 1335-7778, Roč. 22, č. 3 (2022), s. 29-35.
2022 O3 JÁSZAYOVÁ, Alexandra - CHOVANCOVÁ, Gabriela - ZWIJACZ-KOZICA, Tomasz. Endemity a parazity. In: Tatry. 2022. ISSN 1335-6828, Roč. 61, č. 3 (2022), s. 26-29.
2022 O3 ROZMAN ANTOLIKOVÁ, Natália. Flavonoid s pozoruhodnými farmakologickými účinkami a sľubným terapeutickým potenciálom: kvercetín. In: PHARMA tribune. 2022. ISSN 2644-5077, Roč. 4, č. 1 (2022), s. 9-10.
2022 O3 ROZMAN ANTOLIKOVÁ, Natália. Moderná a populárna forma podávania vitamínu D vo forme orodispergovateľného filmu. In: PHARMA tribune. 2022. ISSN 2644-5077, Roč. 4, č. 1 (2022), s. 14,16.
2022 O3 KURICOVÁ, Mária - FIGUROVÁ, Mária - LIPTÁK, Tomáš - MAREŠOVÁ, Scarlett - FUCHS, Jakub. Röntgenologická anatómia hrudníka a zásady zhotovovania röntgenogramov hrudnej dutiny psa a mačky : [Radiographic anatomy and principles of making thoracic radiographs] In: Infovet. 2022. ISSN 1335-1907, Roč. 29, č. 2 (2022), s. 52-59.
2022 O3 KURICOVÁ, Mária - FIGUROVÁ, Mária - FUCHS, Jakub - MAREŠOVÁ, Scarlett - LIPTÁK, Tomáš. Meranie veľkosti srdca na röntgenogramoch hrudnej dutiny psa a mačky : [Measurements of the heart size on dog and cat thoracic radiographs] In: Infovet. 2022. ISSN 1335-1907, Roč. 29, č. 2 (2022), s. 61-66.
Počet záznamov v databáze: 99
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 10
Skip to content