Rok Kategória
Publikácia
2017 BDF MACÁK, Vladimír - KYZEKOVÁ, Petronela - REICHEL, Peter - HÚSKA, Miroslav - SEIDEL, Herbert - LINK, Róbert - NOVOTNÝ, Jaroslav. Diagnostika porúch plodnosti v chovoch prasničiek a prasníc : [Diagnosis of fertility disorders in gilts and sows of farm] In: Infovet. 2017. ISSN 1335-1907, Roč. 24, č. 1 (2017), s. 23-33.
2017 BDF FEDOROVÁ, Monika. VEMLIDY (tenofovir alafenamid). In: Lekárnické listy. 2017. ISSN 1335-5821, Roč. 19, č. 3(2017), s. 43.
2017 BDF MIŇO, Igor - SASÁKOVÁ, Naďa - HROMADA, Rudolf. Hygiena chovu psov na Slovensku. In: Pes a mačka. 2017. ISSN 1335-7778, Roč. 17, č. 2(2017), s. 16-19.
2017 BDF DANIŠOVÁ, Oľga - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - REGECOVÁ, Ivana. Účinná terapia mikrosporidiózy ako čoraz častejšej infekcie ľudí na Slovensku : [Effective therapy microsporidiosis as increasingly infection of people in Slovakia] In: Slovenský lekár. 2017. ISSN 1335-0234, Roč. 27, č. 3-4(2017), s. 76-80.
2017 BDF BAČKOROVÁ, Miriam. Regenerácia pečene prostredníctvom liečivých rastlín : [Regeneration of liver through medicinal plants] In: Teória a prax, farmaceutický laborant. 2017. ISSN 1338-743X, Roč. 6, č. 29(2017), s. 13.
2017 BDF SÜLI, Judit - SOBEKOVÁ, Anna. Iba pijem a priberám. In: Bedeker zdravia. 2017. ISSN 1337-2734, Roč. 13, č. 2(2017), s. 18-19.
2017 BDF SÜLI, Judit - SOBEKOVÁ, Anna. Sladidlami k obezite. In: Bedeker zdravia. 2017. ISSN 1337-2734, Roč. 13, príloha(2017), s. 58-61.
2017 BDF FEDOROVÁ, Monika. Nové lieky v EÚ: ALECENSA (alektinib). In: Lekárnické listy. 2017. ISSN 1335-5821, Roč. 19, č. 4(2017), s. 42.
2017 BDF FEDOROVÁ, Monika - NEMCOVÁ, Radomíra - PISTL, Juraj. LANTIBIOTIKÁ. In: Lekárnické listy. 2017. ISSN 1335-5821, Roč. 19, č. 4(2017), s. 32-34.
2017 BDF HAJURKA, Jaroslav. Mechanizmus zostupu semenníkov u psov : [Mechanism of testicular descent in the dogs] In: Infovet. 2017. ISSN 1335-1907, Roč. 24, č. 2 (2017), s. 51-54.
Počet záznamov v databáze: 129
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 13
Skip to content