Rok Kategória
Publikácia
2017 BDE VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - VARGOVÁ, Mária - POŠIVÁKOVÁ, Terézia - HROMADA, Rudolf - CIMBOLÁKOVÁ, Iveta - TOROPILOVÁ, Denisa. Využitie bioluminiscenčnej metódy v procese spracovania mäsových výrobkov : [Utilization of bioluminescence method in the process of processed meat products] In: Maso. 2017. ISSN 1210-4086, Vol. 28, no. 7(2017), p. 35-38.
2017 BDE SIHELSKÁ, Zuzana - ČONKOVÁ, Eva - HARČÁROVÁ, Michaela. Zriedkavé dermatózy u psov : [Rare dermatoses in dogs] In: Veterinářství. 2017. ISSN 0506-8231, Roč. 67, č. 1 (2017), s. 24-27.
2017 BDE KOVÁČ, Gabriel - VARGOVÁ, Mária - POŠIVÁK, Ján - PETROVIČ, Vladimír - VOZÁR, Tibor. Chorobnosť dojníc - analýza príčin, možnosti riešenia : [Production diseases of dairy cows - cause analyses, prospective solution] In: Veterinářství. 2017. ISSN 0506-8231, Roč. 67, č. 1 (2017), s. 34-42.
2017 BDE TUREK, Peter - REGECOVÁ, Ivana. Riziká a zdravotná bezpečnosť tatárskeho bifteku : [Risk and health safety of Tartar steak] In: Maso. 2017. ISSN 1210-4086, Roč. 28, č. 3(2017), s. 33-37.
2017 BDE SIHELSKÁ, Zuzana - PANGRÁCOVÁ PITEROVÁ, Miroslava - ČONKOVÁ, Eva - HARČÁROVÁ, Michaela. Kvasinkové osídlenie kože zdravých psov : [Yeast colonization of the skin of healthy dogs] In: Veterinářství. 2017. ISSN 0506-8231, Roč. 67, č. 5 (2017), s. 350-356.
2017 BDE HISIRA, Vladimír - POŠIVÁK, Ján - FÁBRY, Pavol - MUDROŇ, Pavol. Porovnanie štyroch metód na stanovenie PSB v kravskom mlieku. In: Veterinářství. 2017. ISSN 0506-8231, Roč. 67, č. 5 (2017), s. 376-380.
2017 BDE DOLEŽALOVÁ, Jana - DVOŘÁK, Petr - BEŇOVÁ, Katarína. Snižování aktivity radiocesia v mase divokých prasat tepelnou tlakovou úpravou. In: Maso. 2017. ISSN 1210-4086, Roč. 28, č. 1(2017), s. 46-47.
2017 BDE DVOŘÁK, Petr - DOLEŽALOVÁ, Jana - BEŇOVÁ, Katarína - MÁTÉ, Dionýz - KOVÁŘÍK, Ladislav - MATOUŠKOVÁ, Hana. Porovnání dvou fyzikálních principu stanovení pH v mase. In: Maso. 2017. ISSN 1210-4086, Roč. 28, č. 3(2017), s. 44-46.
2017 BDE HARČÁROVÁ, Michaela - ČONKOVÁ, Eva - SIHELSKÁ, Zuzana. Možnosti eliminácie mykotoxínov v krmivách : [Possibilities of elimination of mycotoxins in feeds] In: Krmivářství. 2017. ISSN 1212-9992, Roč. 21, č. 3(2017), s. 18-20.
2017 BDE REITZNEROVÁ, Anna - ŠULEKOVÁ, Monika - NAGY, Jozef - MARCINČÁK, Slavomír. Porovnanie oxidačných procesov tukov v mäse a v mäsových výrobkoch : [A comparison of fat oxidation processes in meat and in meat products] In: Maso. 2017. ISSN 1210-4086, Roč. 28, č. 2(2017), s. 32-35.
Počet záznamov v databáze: 25
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 3
Skip to content