Rok Kategória
Publikácia
2017 BEE SASÁKOVÁ, Naďa - MOJŽIŠOVÁ, Jana - VENGLOVSKÝ, Ján - GREGOVÁ, Gabriela - POPELKA, Peter - PAPAJOVÁ, Ingrid - SZABÓOVÁ, Tatiana - TÓTH, František. Water quality at different sites of rainbow trout breeding farm : [Kvalita vody na rôznych miestach fariem chovu pstruha dúhového] In: ISAH Congress 2017, March 19 – 23, 2017, Mazatlán, Sinaloa, Mexico : Proceedings of the XVIII International Congress of the International Society for Animal Hygiene “International Co-operation and Solidarity in Animal Hygiene towards One Health”. 1. vyd. Sinaloa : Autonomous University of Sinaloa, 2017. online, s. 352-355.
2017 BEE VENGLOVSKÝ, Ján - MOJŽIŠOVÁ, Jana - SZABÓOVÁ, Tatiana - GREGOVÁ, Gabriela - SASÁKOVÁ, Naďa - KORMOŠOVÁ, Lenka. Microbiological and chemical control in the environment of the water treatment facility : [Mikrobiologická a chemická kontrola v prostredí čistiarne odpadových vôd] In: ISAH Congress 2017, March 19 – 23, 2017, Mazatlán, Sinaloa, Mexico : Proceedings of the XVIII International Congress of the International Society for Animal Hygiene “International Co-operation and Solidarity in Animal Hygiene towards One Health”. 1. vyd. Sinaloa : Autonomous University of Sinaloa, 2017. online, s. 356-358.
2017 BEE GREGOVÁ, Gabriela - MOJŽIŠOVÁ, Jana - VENGLOVSKÝ, Ján - SZABÓOVÁ, Tatiana - SASÁKOVÁ, Naďa - PAPAJOVÁ, Ingrid. Environmental pollution in rendering plant and processesing of wasterwater : [Znečistenie prostredia v asanačnom zariadení a pri čistení odpadových vôd] In: ISAH Congress 2017, March 19 – 23, 2017, Mazatlán, Sinaloa, Mexico : Proceedings of the XVIII International Congress of the International Society for Animal Hygiene “International Co-operation and Solidarity in Animal Hygiene towards One Health”. 1. vyd. Sinaloa : Autonomous University of Sinaloa, 2017. online, s. 359-362.
2017 BEE MARCIN, Andrej - NAĎ, Pavel. Účinok rastlinných silíc na niektoré zootechnické a zdravotné parametre prasiat v prevádzkových podmienkach : [Effects of essential oils on some zootechnical and health state parameters of pigs in the farming conditions] In: XII. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 20. dubna 2017 : Sborník přednášek z konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1089-1, online, s. 243-247.
2017 BEE BINDAS, Ľubor - BUJŇÁK, Lukáš - MASKAĽOVÁ, Iveta. Vplyv diéty so zníženým obsahom dusíkatých látok na metabolické a rastové parametre odstavčiat : [The effect of diet decreased content of crude protein on metabolic and growth parameters of weanling piglets] In: XII. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 20. dubna 2017 : Sborník přednášek z konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1089-1, online, s. 156-161.
2017 BEE HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - SKALICKÁ, Magdaléna - BUJŇÁK, Lukáš. Vplyv humínových látok na produkciu bažantov : [Influence of humic substances on pheasant performance] In: XII. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 20. dubna 2017 : Sborník přednášek z konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1089-1, online, s. 137-141.
2017 BEE BUJŇÁK, Lukáš - SKALICKÁ, Magdaléna - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - BINDAS, Ľubor - MASKAĽOVÁ, Iveta. Vplyv prídavku zeolitu na vybrané ukazovatele minerálneho metabolizmu u výkrmových ošípaných : [Effects of the addition of zeolite on selected parameters of mineral metabolism in fattening pigs] In: XII. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 20. dubna 2017 : Sborník přednášek z konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1089-1, online, s. 222-226.
2017 BEE NAĎ, Pavel - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - MARCIN, Andrej - SKALICKÁ, Magdaléna. Účinok huminových látok na produkciu a kvalitu vajec u bažantích sliepok : [Effect of humic substances on the production and eggs quality of pheasant hens] In: XII. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 20. dubna 2017 : Sborník přednášek z konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1089-1, online, s. 237-242.
2017 BEE SKALICKÁ, Magdaléna - BUJŇÁK, Lukáš - NAĎ, Pavel - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - MIHOK, Tomáš - MARCIN, Andrej. Minerálny profil v krvi oviec po prídavku humínovej kyseliny : [Mineral profile in sheep blood after the addition of humic acid] In: XII. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 20. dubna 2017 : Sborník přednášek z konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1089-1, online, s. 60-64.
2017 BEE KOVÁČ, Gabriel - TÓTHOVÁ, Csilla - VARGOVÁ, Mária - KADAŠI, Marián - PETROVIČ, Vladimír. Meta-inflammation occurs in dairy cows? : [Meta-zápal sa vyskytuje u dojníc?] In: XII. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 20. dubna 2017 : Sborník přednášek z konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1089-1, online, s. 65-69.
Počet záznamov v databáze: 16
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content