Rok Kategória
Publikácia
2017 ADF FICOVÁ, Ivana - GALDÍKOVÁ, Martina. Testing the potential clastogenic/cytotoxic effects of pesticide Calypso 480 SC : [Testovanie potenciálneho klastogénneho/cytotoxického účinku pesticídu CALYPSO 480 SC] In: Folia veterinaria. 2017. ISSN 0015-5748, Roč. 61, č. 3 (2017), s. 47-51.
2017 ADF BARTUNEK, Anton. Historický vývoj farmaceutického vzdelávania vo vzťahu k územiu dnešného Slovenska od 14. stor. do roku 1918, II. časť : [Historical development of pharmaceutical education in relation to the territory of Slovakia from the 14th century until 1918 (second part)] In: Dejiny. 2017. ISSN 1337-0707, Roč. 12, č. 2(2017), s. 10-38.
2017 ADF MARETTOVÁ, Elena. Immunohistochemical localization of elastic system fibres in the canine prostate : [Imunohistochemická lokalizácia vlákien elastického systému v prostate psa] In: Folia veterinaria. 2017. ISSN 0015-5748, Roč. 61, č. 1 (2017), s. 5-10.
2017 ADF ŠULLA, Igor - BALIK, Vladimír - ŠARIŠSKÝ, Marek. Acquisition and expansion of adult rat bone marrow multipotent mesenchymal stromal cells : [Získavanie a rozmnožovanie mezenchymálnych stromálnych multipotentných buniek získaných z kostnej drene dospelých potkanov] In: Folia veterinaria. 2017. ISSN 0015-5748, Roč. 61, č. 1 (2017), s. 15-22.
2017 ADF ENGLEROVÁ, Karolína - NEMCOVÁ, Radomíra - MUDROŇOVÁ, Dagmar. The study of the probiotic potential of the beneficial bacteria isolated from kefir grains : [Štúdium probiotického potenciálu prospešných baktérií izolovaných z kefírových zŕn] In: Folia veterinaria. 2017. ISSN 0015-5748, Roč. 61, č. 1 (2017), s. 27-37.
2017 ADF HAMILTON, Lucy - KOŽÁR, Martin. Efficiency of enzymatic debridement in the healing process of chronic wounds in small animal practice. In: Folia veterinaria. 2017. ISSN 0015-5748, Roč. 61, č. 1 (2017), s. 38-42.
2017 ADF SIHELSKÁ, Zuzana - PANGRÁCOVÁ PITEROVÁ, Miroslava - ČONKOVÁ, Eva - HARČÁROVÁ, Michaela - BÖHMOVÁ, Ema. Malassezia versus Candida in healthy dogs : [Malassezia verzus Candida u zdravých psov] In: Folia veterinaria. 2017. ISSN 0015-5748, Roč. 61, č. 1 (2017), s. 54-59.
2017 ADF KOVALYOVA, Irine - MELNYK, Oleg - KREŠÁKOVÁ, Lenka - VDOVIAKOVÁ, Katarína. Potential role of guttural pouches in gas exchange. In: Folia veterinaria. 2017. ISSN 0015-5748, Roč. 61, č. 1 (2017), s. 66-72.
2017 ADF ŠIMON, František - DANKO, Ján - OLOŠTIAK, Martin. O termíne krvenie : [About terminology "blood supplying"] In: Kultúra slova. 2017. ISSN 0023-5202, Roč. 51, č. 2(2017), s. 72-77.
2017 ADF POPELKA, Peter - JEVINOVÁ, Pavlína - ŠMEJKAL, Karel - ROBA, Pavol. Determination of capsaicin content and pungency level of different fresh and dried chilli peppers : [Stanovenie obsahu kapsaicínu a stupňa štipľavosti u rôznych druhov čerstvých a sušených chilli paprík] In: Folia veterinaria. 2017. ISSN 0015-5748, Roč. 61, č. 2 (2017), s. 11-16.
Počet záznamov v databáze: 48
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 5
Skip to content