Rok Kategória
Publikácia
2022 V2 ŠUTOROVÁ, Martina - KURHAJEC, Slavomír - BAČKOROVÁ, Miriam. Herbal drugs contained in registered medicines used in the treatment of respiratory diseases. In: ISCMASP 2022. Liečivé, aromatické a koreninové rastliny : Zborník recenzovaných vedeckých prác a abstraktov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie ISCMASP 2022. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2022. ISBN 978-80-223-3595-3, online, s. 94.
2022 V2 BAČKOROVÁ, Miriam - PETROVÁ, Klaudia - PETROVOVÁ, Eva. Substances of natural origin as potentially medicinal products. In: ISCMASP 2022. Liečivé, aromatické a koreninové rastliny : Zborník recenzovaných vedeckých prác a abstraktov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie ISCMASP 2022. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2022. ISBN 978-80-223-3595-3, online, s. 57.
2022 V2 EFTIMOVÁ, Jarmila - MEGYESY EFTIMOVÁ, Zuzana - SEMANOVÁ, Radoslava. Vplyv záparu z Tribulus terrestris L. na hladinu lipidového profilu pacientov s dyslipoproteinémiou. In: ISCMASP 2022. Liečivé, aromatické a koreninové rastliny : Zborník recenzovaných vedeckých prác a abstraktov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie ISCMASP 2022. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2022. ISBN 978-80-223-3595-3, online, s. 64.
2022 V2 EFTIMOVÁ, Jarmila - ORAVEC, Martin - PALATAŠ, Michal. Chamazulene and α-bisabolol content of Matricaria recutita cv. Lutea and Bona as a function of harvest date. In: ISCMASP 2022. Liečivé, aromatické a koreninové rastliny : Zborník recenzovaných vedeckých prác a abstraktov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie ISCMASP 2022. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2022. ISBN 978-80-223-3595-3, online, s. 65.
2022 O2 BEKEŠOVÁ, Barbora - POLLÁKOVÁ, Magdaléna - PETRILLA, Vladimír - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - PETRILLOVÁ, Monika - VLČKOVÁ, Radoslava - LEGÁTH, Jaroslav - SOPKOVÁ, Drahomíra. Comparison of snake venoms and their effects between two species within the genus Lachesis. In: Animal Physiology. Animal Physiology 2022 : Book of abstract: 17th international scientific conference. 1. vyd. Košice : Centrum biovied SAV, 2022. ISBN 978-80-974246-0-2, online, s. 46.
2022 V2 FAIXOVÁ, Dominika - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - RATVAJ, Marek - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Účinok silybínu na bunkový cyklus a metabolickú aktivitu na prasacích intestinálnych bunkách. In: ISCMASP 2022. Liečivé, aromatické a koreninové rastliny : Zborník recenzovaných vedeckých prác a abstraktov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie ISCMASP 2022. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2022. ISBN 978-80-223-3595-3, online, s. 66.
2022 O2 FOCKOVÁ, Valentína - MICENKOVÁ, Lenka - STYKOVÁ, Eva - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - LAUKOVÁ, Andrea. Horses microbiota detected in the Norik breed from Muráň with impact on bioactive species Enterococcus mundtii. In: Animal Physiology. Animal Physiology 2022 : Book of abstract: 17th international scientific conference. 1. vyd. Košice : Centrum biovied SAV, 2022. ISBN 978-80-974246-0-2, online, s. 19.
2022 O2 LECOVÁ, Martina - ŠTEFANCOVÁ, Diana - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - SOPKOVÁ, Drahomíra - VLČKOVÁ, Radoslava. Xylene has pro-proliferative and anti-apoptotic effects on mouse uterus. In: Animal Physiology. Animal Physiology 2022 : Book of abstract: 17th international scientific conference. 1. vyd. Košice : Centrum biovied SAV, 2022. ISBN 978-80-974246-0-2, online, s. 75.
2022 O2 TOKARČÍKOVÁ, Katarína - TAKÁCSOVÁ, Margaréta - REVAJOVÁ, Viera - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra. The Ussing chamber method to study the transport of trace elements in the small intestine. In: Animal Physiology. Animal Physiology 2022 : Book of abstract: 17th international scientific conference. 1. vyd. Košice : Centrum biovied SAV, 2022. ISBN 978-80-974246-0-2, online, s. 35.
2022 O2 SELECKÁ, Emília - ČECHOVÁ, Michaela - REVAJOVÁ, Viera - LEVKUT, Martin. The influence of farmatan and flimabend on immunological parameters of pheasant intestine. In: Animal Physiology. Animal Physiology 2022 : Book of abstract: 17th international scientific conference. 1. vyd. Košice : Centrum biovied SAV, 2022. ISBN 978-80-974246-0-2, online, s. 90.
Počet záznamov v databáze: 93
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 10
Skip to content