Rok Kategória
Publikácia
2022 V2 TIRPÁKOVÁ, Zuzana - LUPTÁKOVÁ, Lenka - HOLOVSKÁ, Katarína - DEMČIŠÁKOVÁ, Zuzana - PETROVOVÁ, Eva. Vplyv DMSO na vyvíjajúcu sa pečeň kuracieho embrya. In: Nové trendy a perspektívy v histológii VIII : Recenzovaný zborník prác. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2022. ISBN 978-80-8187-119-1, s. 35-39.
2022 V2 ARVAIOVÁ, Juliana - ZIGO, František - LACKOVÁ, Zuzana - FARKAŠOVÁ, Zuzana - SIEDOI, Illia - HALÁS, Šimon. Etiológia intramamárnych infekcií s detekciou faktorov virulencie v chovoch dojníc : [Etiology of intramamary infections with detection of virulence factors in dairy farms] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2022 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-764-7, CD-ROM, s. 5-11.
2022 V2 FARKAŠOVÁ, Zuzana - LACKOVÁ, Zuzana - ZIGO, František - ARVAIOVÁ, Juliana. Produkcia biofilmu u baktérií Staphylococcus spp. izolovaných z mlieka pri mastitídach u prežúvavcov : [Production of biofilm in Staphylococcus spp. isolated from mastitis milk in ruminants] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2022 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-764-7, CD-ROM, s. 12-16.
2022 V2 HISIRA, Vladimír - KADAŠI, Marián - POŠIVÁK, Ján - KLEIN, Róbert. Vplyv podstielky na výskyt mastitíd u dojníc : [Effect of bedding type on prevalence of mastitis in dairy cows] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2022 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-764-7, CD-ROM, s. 17-20.
2022 V2 LINK, Róbert. Zmeny metabolických parametrov teliat po aplikácii probiotík : [Changes of metabolic parameters in calves after probiotics administration] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2022 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-764-7, CD-ROM, s. 21-25.
2022 V2 KACHNIČ, Ján - SASÁKOVÁ, Naďa - ŠUBOVÁ, Eva - HROMADA, Rudolf. Hodnotenie prídavku prírodných materiálov na proces kompostovania kravského hnoja : [Evaluation of the addition of natural materials to the composting process of cow manure] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2022 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-764-7, CD-ROM, s. 26-30.
2022 V2 HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - MUDROŇOVÁ, Dagmar - BUJŇÁK, Lukáš - NAĎ, Pavel. Vplyv prídavku humínových látok do krmiva na bunkovú imunitu u prasiatok : [Effect of dietary humic substances on cellular immunity in piglets] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2022 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-764-7, CD-ROM, s. 31-37.
2022 V2 BUJŇÁK, Lukáš - NAĎ, Pavel - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena. Vplyv prídavku humínových látok v konečnej fáze výkrmu ošípaných na parametre exkrécie a mikrobiológiu trusu : [The influence of the addition of humic substances in the finishing pigs on excretion parameters and faeces microbiology] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2022 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-764-7, CD-ROM, s. 38-41.
2022 V2 LINK, Róbert - REICHEL, Peter - OSLANCOVÁ, Jana. Vplyv rôznych anestetík na hĺbku anestézie a hematologické parametre ošípaných : [Influence of different anaesthetics on anesthesia depth and hematological parameters of pigs] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2022 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-764-7, CD-ROM, s. 42-48.
2022 V2 LINK, Róbert. Metabolické parametre prasníc po podávaní probiotík : [Metabolic parameters of sows after probiotic administration] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2022 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-764-7, CD-ROM, s. 49-52.
Počet záznamov v databáze: 24
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 3
Skip to content