Rok Kategória
Publikácia
2020 AED TELEKY, Jana - ČÍŽKOVÁ, Dáša - MALOVESKÁ, Marcela - KIRÁLY, Ján - KARAFFOVÁ, Viera. Výber vhodného kandidáta na sledovanie výskytu lymfatických ciev v CNS metódou Real Time PCR : [Selection of an optimal candidate for monitoring the lymphatic vessels in CNS by Real Time PCR] In: 23. Košický morfologický deň : zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2020. ISBN 978-80-8152-854-5, online, s. 138-141.
2020 AED SOPKOVÁ, Drahomíra - VLČKOVÁ, Radoslava - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - PETRILLA, Vladimír - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - POLLÁKOVÁ, Magdaléna. Suplementácia krmiva synbiotikami môže pozitívne ovplyvniť obsah PNMK vo svalovine : [Feed supplementation with synbiotics can positively affect PUFAs content in the muscle] In: 23. Košický morfologický deň : zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2020. ISBN 978-80-8152-854-5, online, s. 133-137.
2020 AED ANDRAŠKOVÁ, Sandra - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - CIGÁNKOVÁ, Viera - RAČEK, Adam - BEŇOVÁ, Katarína - RAČEKOVÁ, Enikö. Štúdium mikroskopickej štruktúry semenníka potkana v priebehu pohlavného dospievania : [Study of the microscopical structure of rat's testicle during the course of sexual maturation] In: 23. Košický morfologický deň : zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2020. ISBN 978-80-8152-854-5, online, s. 6-9.
2020 AED ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - VLČKOVÁ, Radoslava - SOPKOVÁ, Drahomíra - PETRILLA, Vladimír - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - POLLÁKOVÁ, Magdaléna. Význam stanovenia laktátdehydrogenázy pri intoxikácii organizmu myší : [Importance of determination of lactate dehydrogenase in intoxication of mouse organism] In: 23. Košický morfologický deň : zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2020. ISBN 978-80-8152-854-5, online, s. 10-14.
2020 AED DEMČIŠÁKOVÁ, Zuzana - LUPTÁKOVÁ, Lenka - MEDVECKÝ, Ľubomír - PETROVOVÁ, Eva. Chorioalantoická membrána ako modelový systém pre štúdium biokompatibility : [Chorioallantoic membrane as a model system for studying biocompatibility] In: 23. Košický morfologický deň : zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2020. ISBN 978-80-8152-854-5, online, s. 26-35.
2020 AED FLEŠÁROVÁ, Slávka - TELEKY, Jana. Vetvenie a. celiaca u zajaca poľného : [Ramification of a. celiaca in european hare] In: 23. Košický morfologický deň : zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2020. ISBN 978-80-8152-854-5, online, s. 36-39.
2020 AED HOLOVSKÁ, Katarína - ALMÁŠIOVÁ, Viera - ANDRAŠKOVÁ, Sandra - PETROVOVÁ, Eva - BEŇOVÁ, Katarína - RAČEKOVÁ, Enikö - CIGÁNKOVÁ, Viera. Vplyv elektromagnetického žiarenia na pečeň intrauterinne ožarovaných potkanov : [Effect of electromagnetic radiation on the liver of in utero irradiated rats] In: 23. Košický morfologický deň : zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2020. ISBN 978-80-8152-854-5, online, s. 44-46.
2020 AED KORIM, Filip - KARAMANOVÁ, Michaela. Diverticulum tubae auditivae u koňa – anatomický pohľad na unikátnu štruktúru : [Anatomical view of unique structure – the guttural pouches in the horse] In: 23. Košický morfologický deň : zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2020. ISBN 978-80-8152-854-5, online, s. 53-57.
2020 AED KREŠÁKOVÁ, Lenka - VDOVIAKOVÁ, Katarína - PETROVOVÁ, Eva - TELEKY, Jana - ČÍŽKOVÁ, Dáša - MALOVESKÁ, Marcela - SUPUKA, Peter - ŠIMAIOVÁ, Veronika. Morfologické zmeny venózneho systému mozgu vplyvom starnutia u potkana : [Age-related morphological changes of the brain venous system in rat] In: 23. Košický morfologický deň : zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2020. ISBN 978-80-8152-854-5, online, s. 62-65.
2020 AED LUPTÁKOVÁ, Lenka - PETROVOVÁ, Eva. Klasická a moderná taxonómia : [Classic and modern taxonomy] In: 23. Košický morfologický deň : zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2020. ISBN 978-80-8152-854-5, online, s. 72-77.
Počet záznamov v databáze: 51
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 6
Skip to content