Rok Kategória
Publikácia
2020 AAB MARCINČÁK, Slavomír. Účinok látok prírodného pôvodu vo výžive kurčiat na zdravotnú bezpečnosť a kvalitu tukov produkovaného mäsa : inauguračná práca. Rec. Jozef Golian, Pavel Naď. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-660-2, 64 s. [3,66AH]
Počet záznamov v databáze: 1
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content