Názov: Nové poznatky v klinickej a laboratórnej diagnostike respiračných ochorení u teliat.
Zápis: NAGY, Oskar. Nové poznatky v klinickej a laboratórnej diagnostike respiračných ochorení u teliat. Rec. Zita Faixová, Zuzana Ševčíková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-765-4, 69 s. [3,82 AH]
Rok vydania: 2022
Kategória: V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
Typ výstupu: MON - monografia
Autori:NAGY Oskar100 %
Recenzenti: Zita Faixová, Zuzana Ševčíková.
Podiel UVLF: 100 %
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-765-4
Rozsah: 69 s. [3,82 AH]
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
Skip to content