Názov: Liečivé huby vo farmácii.
Zápis: BAČKOROVÁ, Miriam. Liečivé huby vo farmácii. Rec. Eva Čonková, Slavomír Kurhajec, Martina Zigová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-770-8, 98 s. [4,4 AH]
Rok vydania: 2022
Kategória: V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
Typ výstupu: MON - monografia
Autori:BAČKOROVÁ Miriam100 %
Recenzenti: Eva Čonková, Slavomír Kurhajec, Martina Zigová.
Podiel UVLF: 100 %
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-770-8
Rozsah: 98 s. [4,4 AH]
Oblasť výskumu: 180 - Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života
Názov študijného odoboru: farmácia
Jazyk: slovenský
Skip to content