RNDr. Miriam Bačkorová, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 BAČKOR, Martin - GOGA, Michal - RUČOVÁ, Dajana - URMINSKÁ, Dana - BAČKOROVÁ, Miriam - KLEJDUS, Bořivoj. Allelopathic effects of three lichen secondary metabolites on cultures of aposymbiotically grown lichen photobionts and free-living alga Scenedesmus quadricauda. In: South African Journal of Botany. 2023. ISSN 0254-6299, Vol. 162, no. (2023), p. 688-693.
(2021: 3.111 - IF, 68 - H-index, 3.218 - IF 5y, 0.479 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V3 KSEŇÁKOVÁ, Alena - BAČKOROVÁ, Miriam. Hormonálna a nehormonálna liečba žien v menopauze : [Hormonal and non-hormonal treatment of women in menopause] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2023. ISSN 2585-9609, Roč. 5, č. 1 (2023), s. 71-80.
2023 O3 BAČKOROVÁ, Miriam. Liečivé účinky húževnatca jedlého (Lentinula edodes) - šitake. In: Liečivé rastliny. 2023. ISSN 1335-9878, Roč. 60, č. 1 (2023), s. 12-13.
2022 V1 BAČKOROVÁ, Miriam. Liečivé huby vo farmácii. Rec. Eva Čonková, Slavomír Kurhajec, Martina Zigová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-770-8, 98 s. [4,4 AH]
2022 V3 PETROVÁ, Klaudia - BAČKOROVÁ, Miriam - DEMČIŠÁKOVÁ, Zuzana - PETROVOVÁ, Eva - GOGA, Michal - VILKOVÁ, Mária - FREŇÁK, Richard - BAČKOR, Martin - MOJŽIŠ, Ján - KELLO, Martin. Usnic acid isolated from Usnea antarctica (Du Rietz) reduced in vitro angiogenesis in VEGF- and bFGF-stimulated HUVECs and ex ovo in quail chorioallantoic membrane (CAM) assay. In: Life. 2022. ISSN 2075-1729, Vol. 12, no. 9 (2022), art. no. 1444, p. [1-18]
(2022: 3.200 - IF, 46 - H-index, 3.200 - IF 5y, 0.634 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2022 V3 KMECOVÁ, Veronika - BAČKOROVÁ, Miriam. Analýza preskripcie liečiv u pacientov s depresiou : [Analysis of the drug prescription in patients with depression] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2022. ISSN 2585-9609, Roč. 4, č. 2 (2022), s. 22-31.
2022 V3 BAČKOROVÁ, Miriam - LUKÁČOVÁ, Katarína. Hodnotenie biologickej aktivity plodov Rosa canina L. : [Evaluation of biological activity of Rosa canina L. fruits] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2022. ISSN 2585-9609, Roč. 4, č. 4 (2022), s. 110-117.
2022 V3 PODOBNÍK, František - BAČKOROVÁ, Miriam. Súčasné trendy farmakoterapie úzkostných stavov a porúch spánku : [Current trends in pharmacotherapy of anxiety and sleep disorders] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2022. ISSN 2585-9609, Roč. 4, č. 1 (2022), s. 56-65.
2022 V2 ŠUTOROVÁ, Martina - KURHAJEC, Slavomír - BAČKOROVÁ, Miriam. Herbal drugs contained in registered medicines used in the treatment of respiratory diseases. In: ISCMASP 2022. Liečivé, aromatické a koreninové rastliny : Zborník recenzovaných vedeckých prác a abstraktov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie ISCMASP 2022. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2022. ISBN 978-80-223-3595-3, online, s. 94.
2022 V2 BAČKOROVÁ, Miriam - PETROVÁ, Klaudia - PETROVOVÁ, Eva. Substances of natural origin as potentially medicinal products. In: ISCMASP 2022. Liečivé, aromatické a koreninové rastliny : Zborník recenzovaných vedeckých prác a abstraktov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie ISCMASP 2022. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2022. ISBN 978-80-223-3595-3, online, s. 57.
Počet záznamov v databáze: 71
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 8
Skip to content