Názov: Systém hodnotenia efektívnosti výživy a produkcie na farme dojníc.
Zápis: MASKAĽOVÁ, Iveta - VAJDA, Vladimír - TIMKOVIČOVÁ LACKOVÁ, Petra - BUJŇÁK, Lukáš. Systém hodnotenia efektívnosti výživy a produkcie na farme dojníc. Rec. Peter Reichel, Marek Krempaský. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-771-5, 111 s. [8,75 AH]
Rok vydania: 2022
Kategória: V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
Typ výstupu: EDK - editovaná kniha
Autori:MASKAĽOVÁ Iveta85 %
VAJDA Vladimír7 %
TIMKOVIČOVÁ LACKOVÁ Petra4 %
BUJŇÁK Lukáš4 %
Recenzenti: Peter Reichel, Marek Krempaský.
Podiel UVLF: 100 %
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-771-5
Rozsah: 111 s. [8,75 AH]
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
Skip to content