Názov: Apiterapia v naturálnej medicíne.
Zápis: TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KUZYŠINOVÁ, Katarína - BÍLIKOVÁ, Katarína - KOŠLÍK, Štefan - BÍLEK, Ján - MOLNÁR, Ladislav. Apiterapia v naturálnej medicíne. Rec. Rastislav Sabo, Peter Košuth. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-714-2, 124 s. [5,45 AH]
Rok vydania: 2022
Kategória: V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
Typ výstupu: EDK - editovaná kniha
Autori:TOPORČÁK Juraj41 %
MUDROŇOVÁ Dagmar23 %
KUZYŠINOVÁ Katarína10 %
BÍLIKOVÁ Katarína8 %
KOŠLÍK Štefan5 %
BÍLEK Ján9 %
MOLNÁR Ladislav5 %
Recenzenti: Rastislav Sabo, Peter Košuth.
Podiel UVLF: 88 %
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-714-2
Rozsah: 124 s. [5,45 AH]
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
Skip to content