MVDr. Katarína Kuzyšinová, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj - MOLNÁR, Ladislav. Testing of the efficacy of bee probiotic lactobacilli under in vivo conditions. In: Folia veterinaria. 2023. ISSN 0015-5748, Roč. 67, č. 1 (2023), s. 45-50.
2023 V2 KUZYŠINOVÁ, Katarína - MOLNÁR, Ladislav. Rehabilitácia voľne žijúcich chránených živočíchov na klinike vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. In: Zvieratá: Problémy súvisiace s chovom zvierat vo svetle všeobecne záväzných právnych predpisov : Zborník publikácií z XXI. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice : ELSEWA, 2023. ISBN 978-80-89385-51-5, s. 43-46.
2023 V2 KUZYŠINOVÁ, Katarína - TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MOLNÁR, Ladislav. The most serious negative effects in nature for the honey bee - diseases. In: The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific abstracts and contributions: International Scientific Conference. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-789-0, s. 182-186.
2023 V2 MUDROŇOVÁ, Dagmar - KORÉNEKOVÁ, Beáta - BÍLIKOVÁ, Katarína - TOPORČÁK, Juraj - KUZYŠINOVÁ, Katarína - RATVAJ, Marek - CHOMOVÁ, Natália - MOSKÁĽOVÁ, Lenka. Vplyv aplikácie probiotických baktérií na peľovom nosiči včelám medonosným na kvalitu medu : [The effect of the application of probiotic bacteria on the pollen carrier to honey bees on the quality of honey] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 504-508.
2023 V2 MUDROŇOVÁ, Dagmar - KORÉNEKOVÁ, Beáta - BÍLIKOVÁ, Katarína - TOPORČÁK, Juraj - KUZYŠINOVÁ, Katarína - RATVAJ, Marek - CHOMOVÁ, Natália - MOSKÁĽOVÁ, Lenka. Vplyv aplikácie probiotických baktérií na peľovom nosiči včelám medonosným na kvalitu medu : [The effect of the application of probiotic bacteria on the pollen carrier to honey bees on the quality of honey] In: HYGIENA ALIMENTORUM. HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-786-9, s. 77.
2022 V1 TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KUZYŠINOVÁ, Katarína - BÍLIKOVÁ, Katarína - KOŠLÍK, Štefan - BÍLEK, Ján - MOLNÁR, Ladislav. Apiterapia v naturálnej medicíne. Rec. Rastislav Sabo, Peter Košuth. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-714-2, 124 s. [5,45 AH]
2022 V3 MOLNÁR, Ladislav - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - PLEVA, Ladislav - CIBEREJ, Juraj - KUZYŠINOVÁ, Katarína - MAJOR, Peter - VRABEC, Vladimír - KOTTFEROVÁ, Lucia - PETRILLOVÁ, Monika - VÁRADY, Marián. Cage trapping and field anaesthesia of brown bears as part of nuisance bear management. In: Acta Veterinaria Hungarica. 2022. ISSN 0236-6290, Vol. 70, no. 2 (2022), p. 169-174.
(2022: 0.900 - IF, 38 - H-index, 1.100 - IF 5y, 0.277 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2022 V3 SESZTÁKOVÁ, Edina - VRABEC, Vladimír - KUZYŠINOVÁ, Katarína - MOLNÁR, Ladislav - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - ČONKOVÁ, Eva. Aspergillosis in peacocks – Case Report. In: International Journal of Veterinary Science and Research. 2022. ISSN 2640-7604, Vol. 8, no. 4 (2022), p. 148-150.
2022 O3 SZARKOVÁ, Andrea - WEISSOVÁ, Tatiana - LUKÁČ, Branislav - TURŇA, Hana - TÓTHOVÁ, Csilla - KUZYŠINOVÁ, Katarína - SESZTÁKOVÁ, Edina. Proteíny akútnej fázy, ich funkcia a využitie u zvierat : [Acute phase proteins, their function and use in animals] In: Veterinářství. 2022. ISSN 0506-8231, Vol. 72, no. 1 (2022), p. 28-30.
2022 O3 SESZTÁKOVÁ, Edina - VRABEC, Vladimír - KUZYŠINOVÁ, Katarína. Diftéria holubov (Variola avium) - kazuistický prípad. In: Vetžurnál. 2022. ISSN 0025-858X, Roč. 20, č. 4 (2022), s. 16-19.
Počet záznamov v databáze: 82
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 9
Skip to content