Názov: Environmental hygiene monitoring and evaluation of the effectiveness of disinfection.
Zápis: VARGOVÁ, Mária - ZIGO, František - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína. Environmental hygiene monitoring and evaluation of the effectiveness of disinfection. Rec. Anna Sobeková, Ingrid Papajová. 1. vyd. Kišiňov : Eliva Press, 2022. ISBN 978-99949-82-02-8, 64 s. [3,1 AH]
Rok vydania: 2022
Kategória: V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
Typ výstupu: EDK - editovaná kniha
Autori:VARGOVÁ Mária75 %
ZIGO František16 %
VESZELITS LAKTIČOVÁ Katarína9 %
Recenzenti: Anna Sobeková, Ingrid Papajová.
Podiel UVLF: 100 %
Vydavateľ: Eliva Press
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Kišiňov
Krajina vydania: Moldavsko
ISBN:978-99949-82-02-8
Rozsah: 64 s. [3,1 AH]
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: anglický
Poznámka: Na návrh CVTI zmena role autor na editor len v ČREPČ
Skip to content