MVDr. Mária Vargová, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 VARGOVÁ, Mária - ZIGO, František - VÝROSTKOVÁ, Jana - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - BURSOVÁ, Šárka - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia. Biofilm formation by Staphylococcus aureus on stainless steel surfaces and evaluation of its sensitivity to sanitizers. In: Acta veterinaria Brno. 2023. ISSN 0001-7213, Vol. 92, no. 2 (2023), p. 189-195.
(2021: 0.817 - IF, 40 - H-index, 0.892 - IF 5y, 0.264 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2023 V3 VARGOVÁ, Mária - ZIGO, František - VÝROSTKOVÁ, Jana - FARKAŠOVÁ, Zuzana - REHAN, Ibrahim F.. Biofilm-producing ability of Staphylococcus aureus obtained from surfaces and milk of mastitic cows. In: Veterinary sciences. 2023. ISSN 2306-7381, Vol. 10, no. 6 (2023), art. no. 386, p. [1-15]
(2021: 2.518 - IF, 19 - H-index, 0.520 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V3 HISIRA, Vladimír - ZIGO, František - KADAŠI, Marián - KLEIN, Róbert - FARKAŠOVÁ, Zuzana - VARGOVÁ, Mária - MUDROŇ, Pavol. Comparative analysis of methods for somatic cell counting in cow’s milk and relationship between somatic cell count and occurrence of intramammary bacteria. In: Veterinary sciences. 2023. ISSN 2306-7381, Vol. 10, no. 7 (2023), art. no. 468, p. [1-13]
(2021: 2.518 - IF, 19 - H-index, 0.520 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V3 VARGOVÁ, Mária - VÝROSTKOVÁ, Jana - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - ZIGO, František. Effectiveness of sanitation regime in a milking parlour to control microbial contamination of teats and surfaces teat cups?. In: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2023. ISSN 1232-1966, Vol. 30, no. 1 (2023), p. 55-60.
(2021: 1.603 - IF, 57 - H-index, 1.883 - IF 5y, 0.352 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2023 V3 ZIGO, František - BOLGER, Dylan Kevin - VARGOVÁ, Mária - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - ZAHUMENSKÁ, Jana. Comparison of the effectiveness of different procedures in cleaning cows' udders and teat cups. In: World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences. 2023. ISSN 2278-4357, Vol. 12, no. 9 (2023), p. 171-177.
2023 V2 FARKAŠOVÁ, Zuzana - LACKOVÁ, Zuzana - ZIGO, František - VARGOVÁ, Mária - ARVAIOVÁ, Juliana. Potenciál tvorby biofilmu u baktérií Staphylococcus spp. izolovaných z mastitídneho mlieka u dojníc : [Potencial ability to production of biofilm in Staphylococcus spp. isolated from mastitis milk in dairy cows] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 9-12.
2023 V2 VARGOVÁ, Mária - ZIGO, František - FARKAŠOVÁ, Zuzana - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína. Zhodnotenie účinnosti dezinfekcie prostredníctvom mikrobiologickej kontroly v priestoroch mliekarenského podniku : [Evaluation of the effectiveness of disinfection through microbiological control in the premises of a dairy enterprise] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 170-173.
2023 V2 VARGOVÁ, Mária - ZIGO, František - SASÁKOVÁ, Naďa - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - FARKAŠOVÁ, Zuzana - LACKOVÁ, Zuzana. Hodnotenie hygienického režimu v syrárni : [Assessment of the hygiene regime in cheese production] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 605-609.
2023 V2 LACKOVÁ, Zuzana - ZIGO, František - FARKAŠOVÁ, Zuzana - ARVAIOVÁ, Juliana - HALÁS, Šimon - VARGOVÁ, Mária - PECKA-KIEŁB, Ewa. Vplyv enviromentálnych faktorov na bakteriálnu kontamináciu ovčieho mlieka : [The effect of environmental factors on bacterial contamination of sheep´s milk] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 455-461.
2023 V2 FARKAŠOVÁ, Zuzana - LACKOVÁ, Zuzana - ZIGO, František - BARTÁKOVÁ, Klára - VARGOVÁ, Mária - ARVAIOVÁ, Juliana - HALÁS, Šimon. Vplyv mastitíd na zloženie a hladiny mastných kyselín v kravskom mlieku : [The effect of mastitis on the composition and levels of fatty acids in cow´s milk] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 242-250.
Počet záznamov v databáze: 236
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 24
Skip to content