Rok Kategória
Publikácia
2022 V2 SEMJON, Boris - BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁKOVÁ, Dana - KLEMPOVÁ, Tatiana - SLANÝ, Ondrej - REITZNEROVÁ, Anna - ČERTÍK, Milan - MARCINČÁK, Slavomír. Egg qualitative parameters after feed supplementation of layng hens diet with fermented product : [Kvalitatívne parametre vajec po suplementácii výživy nosníc fermentovaným produktom] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 387-394.
2022 V2 MAKIŠ, Andrej - SEMJON, Boris - MARCINČÁKOVÁ, Dana - BARTKOVSKÝ, Martin - SLANÝ, Ondrej - KLEMPOVÁ, Tatiana - MARCINČÁK, Slavomír. Kvalita prsnej svaloviny brojlerových kurčiat po skrmovaní fementovaných krmív obohatených o významné mastné kyseliny : [Quality of the chicken breast meat after feeding of fermented feed enriched with important fatty acids] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Nitra : Garmond, 2022. ISBN 978-80-8266-007-7, online, s. 205-209.
2022 V2 REITZNEROVÁ, Anna - SEMJON, Boris - KORÉNEKOVÁ, Beáta - BARTKOVSKÝ, Martin - NAGY, Jozef - MARCINČÁK, Slavomír. Kvalita prsnej svaloviny brojlerových kurčiat po skrmovaní humínových látok : [Quality of the chicken breast meat after feeding of humic substances] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Nitra : Garmond, 2022. ISBN 978-80-8266-007-7, online, s. 215-220.
2022 V2 REGECOVÁ, Ivana - JEVINOVÁ, Pavlína - VÝROSTKOVÁ, Jana - PIPOVÁ, Monika. Izolácia genomickej dna z mikroskopických vláknitých húb a kvasiniek izolovaných z potravín : [Isolation of genomic dna from microscopic filamentous fungi and yeasts isolated from food] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Nitra : Garmond, 2022. ISBN 978-80-8266-007-7, online, s. 48-51.
2022 V2 SEMJON, Boris - POSPIECH, Matej - REITZNEROVÁ, Anna - BENEŠOVÁ, Lucia - MARCINČÁK, Slavomír. Senzorické vlastnosti prsnej svaloviny kurčiat po skrmovaní fermentovaného produktu a humínových látok : [Sensory properties of chicken breast meat after feeding of fermented product and humic substances] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Nitra : Garmond, 2022. ISBN 978-80-8266-007-7, online, s. 221-228.
2022 V2 DUDRIKOVÁ, Eva - HANZELOVÁ, Zuzana - VÝROSTKOVÁ, Jana - KOVÁČOVÁ, Mariana - MAĽOVÁ, Jana. Enterokoky izolované z kozieho mlieka a antibiotická rezistencia : [Enterococci from goat´s milk and antibiotic resistance] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Nitra : Garmond, 2022. ISBN 978-80-8266-007-7, online, s. 16-19.
2022 V2 VÝROSTKOVÁ, Jana - KOVÁČOVÁ, Mariana - MAĽOVÁ, Jana - DUDRIKOVÁ, Eva - REGECOVÁ, Ivana - HANZELOVÁ, Zuzana. Fyzikálne a chemické ukazovatele ovčieho mlieka v závislosti od mesiaca dojenia : [Physical and chemical parameters of sheep's milk depending on the month of milking] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Nitra : Garmond, 2022. ISBN 978-80-8266-007-7, online, s. 189-192.
2022 V2 ZIGO, František - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - VASIĽ, Milan - FARKAŠOVÁ, Zuzana - PECKA-KIEŁB, Ewa - HALÁS, Šimon. Výskyt a redukcia intramamárnych infekcií v chove dojníc počas ročného uplatňovania protimastitídnych opatrení : [Occurrence and reduction of intramammary infections in dairy cow herd during the year-long application of antimastitis measures] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Nitra : Garmond, 2022. ISBN 978-80-8266-007-7, online, s. 193-197.
2022 V2 MARCINČÁK, Slavomír - SEMJON, Boris - BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁKOVÁ, Dana. Kvalita a zdravotná bezpečnosť mäsa brojlerových kurčiat po skrmovaní humínových látok : [Quality and safety of chicken meat after feeding of humic substances] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Nitra : Garmond, 2022. ISBN 978-80-8266-007-7, online, s. 210-214.
2022 V2 RATVAJ, Marek - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - SCHUSTEROVÁ, Petra - FEČKANINOVÁ, Adriána - POPELKA, Peter - MAREŠ, Jan - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Dynamika relatívnej génovej expresie imunologických markerov v čreve pstruha dúhového (Oncorhynchus mykiss) počas podávania probiotického prípravku na báze autochtónnych laktobacilov. In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2022 : zborník recenzovaných príspevkov. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2022. ISBN 978-80-223-5385-4, online, s. 533-538.
Počet záznamov v databáze: 122
Posledný update databázy: 27. 06. 2023 12:16:54
Strana 1 z 13
Skip to content