Rok Kategória
Publikácia
2022 V2 ZIGO, František - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - VASIĽ, Milan - FARKAŠOVÁ, Zuzana - PECKA-KIEŁB, Ewa - HALÁS, Šimon. Výskyt a redukcia intramamárnych infekcií v chove dojníc počas ročného uplatňovania protimastitídnych opatrení : [Occurrence and reduction of intramammary infections in dairy cow herd during the year-long application of antimastitis measures] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Nitra : Garmond, 2022. ISBN 978-80-8266-007-7, online, s. 193-197.
2022 V2 BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁK, Slavomír. Humínové látky a fermentované krmivá obohatené o významné mastné kyseliny – efekt na kvalitu mäsa brojlerových kurčiat : [Humic substances and fermented feed enriched with fatty acids – the effect on the broiler meat quality] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 16-23.
2022 V2 KARAFFOVÁ, Viera - MUDROŇOVÁ, Dagmar - POPELKA, Peter - SEMJON, Boris - RATVAJ, Marek - HUDEC, Erik - MARCINČÁK, Slavomír. Vplyv humínových látok na vybrané parametre prsnej svaloviny brojlerov : [The effect of humic substances on selected parameters] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 42-46.
2022 O2 MAKIŠ, Andrej - SEMJON, Boris - MARCINČÁKOVÁ, Dana - BARTKOVSKÝ, Martin - MESARČOVÁ, Lýdia - REITZNEROVÁ, Anna - KLEMPOVÁ, Tatiana - MARCINČÁK, Slavomír. Kvalita stehennej svaloviny brojlerových kurčiat po skrmovaní fermentovaného produktu obohateného o významné mastné kyseliny : [Quality of thigh meat in broilers after feeding a fermented product enriched with important fatty acid] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 55-62.
2022 O2 REITZNEROVÁ, Anna - MAKIŠ, Andrej - BARTKOVSKÝ, Martin - SEMJON, Boris - MARCINČÁKOVÁ, Dana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - NAGY, Jozef - MARCINČÁK, Slavomír. Kvalita mäsa kurčiat po aplikácii humínových látok a probiotík vo výžive : [Quality of chicken meat after diet supplementation with humic substances and probiotics] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 96-103.
2022 V2 BENEŠOVÁ, Lucia - JAKABOVÁ, Silvia - ONDRUŠ, Ladislav - SEMJON, Boris - ZAJÁC, Peter - ČAPLA, Jozef - ČURLEJ, Jozef - GOLIAN, Jozef. Stanovenie celkového obsahu proteínov pri vybraných spôsoboch izolácie proteínov z rýb : [Determination of total protein content in selected methods of protein isolation from fish] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 142-150.
2022 V2 ČURLÍK, Ján - IGLÓDYOVÁ, Adriana - BARBUŠINOVÁ, Eva - ŠMIGA, Ľubomír - HUMENÍK, Filip. Vplyv strečkovitosti (H. diana, H. actaeon, Cephenemyia stimulator ) na stratu hmotnosti u srnčej a jelenej zveri : [Effect of wable fly and botfly(H.diana, H. actaeon, Cephenemya stimulator) on the weight loss in roe deer and red deer game] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 182-187.
2022 O2 FARKAŠOVÁ, Zuzana - ZIGO, František - LACKOVÁ, Zuzana. Vplyv humínových látok ako organickej prísady na biochemické parametre v krvi králikov : [The effect of humin substances as organic additive on biochemical parameters in blood of rabbits] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 188-195.
2022 V2 HAJDUČKOVÁ, Vanda - KOŠČOVÁ, Jana. Aeromonas salmonicida a Yersinia ruckeri: pôvodcovia bakteriálnych ochorení rýb : [Aeromonas salmonicida a Yersinia ruckeri: pathogens of fish diseases] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 212-217.
2022 V2 JAKABOVÁ, Silvia - HARANGOZO, Ľuboš - BENEŠOVÁ, Lucia - ZAJÁC, Peter - ČAPLA, Jozef - SEMJON, Boris - ČURLEJ, Jozef - ZELEŇÁKOVÁ, Lucia - GOLIAN, Jozef. Výskyt ťažkých kovov u vybraných druhov rýb určených na slovenský trh : [Occurrence of heavy metals in selected fish species intended for the slovak market] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 237-245.
Počet záznamov v databáze: 123
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 13
Skip to content