Rok Kategória
Publikácia
2022 P1 ČÍŽKOVÁ, Dáša - MALOVESKÁ, Marcela - HUMENÍK, Filip - HUDÁKOVÁ, Nikola - PETROUŠKOVÁ, Patrícia - VIKARTOVSKÁ, Zuzana - KOVÁČ, Andrej. Regenerative medicine : Principles and applications. Rec. Silvia Rybárová, Viera Almášiová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-756-2, 205 s. [10,58 AH]
2022 P1 ČÍŽKOVÁ, Dáša - MALOVESKÁ, Marcela - HUMENÍK, Filip - HUDÁKOVÁ, Nikola - PETROUŠKOVÁ, Patrícia - VIKARTOVSKÁ, Zuzana - KOVÁČ, Andrej. Regeneračná medicína : Princípy a aplikácie. Rec. Silvia Rybárová, Viera Almášiová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-755-5, 209 s. [10,58 AH]
2022 P1 VARGOVÁ, Mária - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - SASÁKOVÁ, Naďa - GREGOVÁ, Gabriela - HROMADA, Rudolf - SZABÓOVÁ, Tatiana. Hygiena zdravotníckych a farmaceutických zariadení : Vysokoškolská učebnica na praktické cvičenia pre študijný program "Farmácia". Rec. Anna Sobeková, Ingrid Papajová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-754-8, 193 s. [9,65 AH]
2022 P1 VLČKOVÁ, Radoslava - SOPKOVÁ, Drahomíra - FABIAN, Dušan. Základy endokrinológie a reprodukcie psov. Rec. Iveta Plachá, Renáta Szabóová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-758-6, 72 s. [4,56 AH]
2022 P1 KOŽÁROVÁ, Ivona - REGECOVÁ, Ivana. Úradná kontrola potravín a produktov živočíšneho pôvodu : Vysokoškolská učebnica pre študijné programy všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín. Rec. Viera Milanová, Kvetoslava Balčáková. 2. prepr. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-767-8, 233 s. [12,1 AH]
2022 P1 ZIGO, František - HALO, Marko - MARGETÍN, Milan - ARPÁŠOVÁ, Henrieta - BUČKO, Ondřej - MLYNEKOVÁ, Eva - VAVRIŠÍNOVÁ, Klára - VASIĽ, Milan - FARKAŠOVÁ, Zuzana - LACKOVÁ, Zuzana - LEŠKOVÁ, Lenka - SUPUKA, Peter. Slovenské národné a tradičné plemená zvierat : [Slovak national and traditional animal breeds] Rec. Michael Adamčík, Ľubomír Ondruška. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-763-0, 558 s. [28,1 AH]
2022 P1 SASÁKOVÁ, Naďa - BAKALÁR, Tomáš - HROMADA, Rudolf - PAVOLOVÁ, Henrieta - KACHNIČ, Ján - PASTYRČÁK, Tomáš - VARGOVÁ, Mária - OČENÁŠOVÁ, Michaela - ŠUBOVÁ, Eva. Applied ecology for university students. Rec. Iveta Cimboláková, Ľubica Horňáková, Luboš Zábranský. 1. vyd. Košice : TU v Košiciach, 2022. ISBN 978-80-553-4304-4, 161 s. [8,05 AH]
2022 P1 SZABÓOVÁ, Renáta - BEŇOVÁ, Katarína - GALDÍKOVÁ, Martina - HERICH, Róbert - HOLEČKOVÁ, Beáta - SCHWARZBACHEROVÁ, Viera. Essentials of radiobiology. Rec. Drahomíra Sopková, Peter Massanyi. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-766-1, 144 s. [7,3 AH]
2022 P1 DUDRIKOVÁ, Eva - ZAHUMENSKÁ, Jana - VÝROSTKOVÁ, Jana. Hygiena, technológia, kvalita a bezpečnosť mlieka a mliečnych výrobkov : 1. diel: Všeobecná časť. Rec. Iveta Maskaľová, Kvetoslava Balčáková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-777-7, 138 s. [7,57 AH]
2022 P1 DUDRIKOVÁ, Eva - ZAHUMENSKÁ, Jana - VÝROSTKOVÁ, Jana - SEMJON, Boris. Hygiena, technológia, kvalita a bezpečnosť mlieka a mliečnych výrobkov : 2. diel: Špeciálna časť. Rec. Iveta Maskaľová, Kvetoslava Balčáková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-778-4, 227 s. [12,31 AH]
Počet záznamov v databáze: 26
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 3
Skip to content