Názov: Regeneračná medicína : Princípy a aplikácie.
Zápis: ČÍŽKOVÁ, Dáša - MALOVESKÁ, Marcela - HUMENÍK, Filip - HUDÁKOVÁ, Nikola - PETROUŠKOVÁ, Patrícia - VIKARTOVSKÁ, Zuzana - KOVÁČ, Andrej. Regeneračná medicína : Princípy a aplikácie. Rec. Silvia Rybárová, Viera Almášiová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-755-5, 209 s. [10,58 AH]
Rok vydania: 2022
Kategória: P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
Typ výstupu: UVS - učebnica pre vysoké školy
Autori:ČÍŽKOVÁ Dáša22 %
MALOVESKÁ Marcela11 %
HUMENÍK Filip14 %
HUDÁKOVÁ Nikola10 %
PETROUŠKOVÁ Patrícia22 %
VIKARTOVSKÁ Zuzana11 %
KOVÁČ Andrej10 %
Recenzenti: Silvia Rybárová, Viera Almášiová.
Podiel UVLF: 80 %
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-755-5
Rozsah: 209 s. [10,58 AH]
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
Skip to content