Názov: Úradná kontrola potravín a produktov živočíšneho pôvodu : Vysokoškolská učebnica pre študijné programy všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín.
Zápis: KOŽÁROVÁ, Ivona - REGECOVÁ, Ivana. Úradná kontrola potravín a produktov živočíšneho pôvodu : Vysokoškolská učebnica pre študijné programy všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín. Rec. Viera Milanová, Kvetoslava Balčáková. 2. prepr. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-767-8, 233 s. [12,1 AH]
Rok vydania: 2022
Kategória: P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
Typ výstupu: UVS - učebnica pre vysoké školy
Autori:KOŽÁROVÁ Ivona85 %
REGECOVÁ Ivana15 %
Recenzenti: Viera Milanová, Kvetoslava Balčáková.
Podiel UVLF: 100 %
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 2. prepr. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-767-8
Rozsah: 233 s. [12,1 AH]
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
Skip to content