Názov: Základy endokrinológie a reprodukcie psov.
Zápis: VLČKOVÁ, Radoslava - SOPKOVÁ, Drahomíra - FABIAN, Dušan. Základy endokrinológie a reprodukcie psov. Rec. Iveta Plachá, Renáta Szabóová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-758-6, 72 s. [4,56 AH]
Rok vydania: 2022
Kategória: P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
Typ výstupu: UVS - učebnica pre vysoké školy
Autori:VLČKOVÁ Radoslava50 %
SOPKOVÁ Drahomíra40 %
FABIAN Dušan10 %
Recenzenti: Iveta Plachá, Renáta Szabóová.
Podiel UVLF: 90 %
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-758-6
Rozsah: 72 s. [4,56 AH]
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
Skip to content