Názov: Hygiena, technológia, kvalita a bezpečnosť mlieka a mliečnych výrobkov : 2. diel: Špeciálna časť.
Zápis: DUDRIKOVÁ, Eva - ZAHUMENSKÁ, Jana - VÝROSTKOVÁ, Jana - SEMJON, Boris. Hygiena, technológia, kvalita a bezpečnosť mlieka a mliečnych výrobkov : 2. diel: Špeciálna časť. Rec. Iveta Maskaľová, Kvetoslava Balčáková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-778-4, 227 s. [12,31 AH]
Rok vydania: 2022
Kategória: P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
Typ výstupu: UVS - učebnica pre vysoké školy
Autori:DUDRIKOVÁ Eva20 %
ZAHUMENSKÁ Jana50 %
VÝROSTKOVÁ Jana15 %
SEMJON Boris15 %
Recenzenti: Iveta Maskaľová, Kvetoslava Balčáková.
Podiel UVLF: 50 %
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-778-4
Rozsah: 227 s. [12,31 AH]
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
Skip to content