MVDr. Jana Výrostková, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V1 VÝROSTKOVÁ, Jana - REGECOVÁ, Ivana - ZIGO, František. The Microbiota and Quality of Sheep, Goat Milk and Cheese. Rec. Ewa Pecka-Kiełb, Juraj Elečko. 1. vyd. Kišiňov : Eliva Press, 2023. ISBN 978-99949-8-733-7, 182 s. [11,1 AH]
2023 V3 VARGOVÁ, Mária - ZIGO, František - VÝROSTKOVÁ, Jana - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - BURSOVÁ, Šárka - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia. Biofilm formation by Staphylococcus aureus on stainless steel surfaces and evaluation of its sensitivity to sanitizers. In: Acta veterinaria Brno. 2023. ISSN 0001-7213, Vol. 92, no. 2 (2023), p. 189-195.
(2021: 0.817 - IF, 40 - H-index, 0.892 - IF 5y, 0.264 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2023 V3 VARGOVÁ, Mária - ZIGO, František - VÝROSTKOVÁ, Jana - FARKAŠOVÁ, Zuzana - REHAN, Ibrahim F.. Biofilm-producing ability of Staphylococcus aureus obtained from surfaces and milk of mastitic cows. In: Veterinary sciences. 2023. ISSN 2306-7381, Vol. 10, no. 6 (2023), art. no. 386, p. [1-15]
(2021: 2.518 - IF, 19 - H-index, 0.520 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V3 VARGOVÁ, Mária - VÝROSTKOVÁ, Jana - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - ZIGO, František. Effectiveness of sanitation regime in a milking parlour to control microbial contamination of teats and surfaces teat cups?. In: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2023. ISSN 1232-1966, Vol. 30, no. 1 (2023), p. 55-60.
(2021: 1.603 - IF, 57 - H-index, 1.883 - IF 5y, 0.352 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2023 V3 ZIGO, František - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - FARKAŠOVÁ, Zuzana - VÝROSTKOVÁ, Jana - REGECOVÁ, Ivana - REHAN, Ibrahim F.. Correct interpretation of carrier pigeon diseases – Part 1: Ornithosis complex. In: International Journal of Avian and Wildlife Biology. 2023. ISSN 2574-9862, Vol. 7, no. 1 (2023), p. 15-19.
2023 V3 VÝROSTKOVÁ, Jana - KOVÁČOVÁ, Mariana - REGECOVÁ, Ivana - ZAHUMENSKÁ, Jana - ZIGO, František. Detection of pseudomonas bacteria in raw cow's milk. In: World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences. 2023. ISSN 2278-4357, Vol. 12, no. 7 (2023), p. 58-64.
2023 V3 AMER, Hala Y. - HASSAN, Rasha I.M. - MUSTAFA, Fatma El-Zahraa A. - EL-SHOUKARY, Ramadan D. - FARKAŠOVÁ, Zuzana - ZIGO, František - VÝROSTKOVÁ, Jana - REHAN, Ibrahim F.. Effect of supplementation Origanum Majorana powder to Pigeon diets on antioxidant status, performance and blood hematology. In: International Journal of Avian and Wildlife Biology. 2023. ISSN 2574-9862, Vol. 7, no. 2 (2023), p. 86-90.
2023 V3 ARVAIOVÁ, Juliana - ZIGO, František - HALÁS, Šimon - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - VÝROSTKOVÁ, Jana - BAK, H. Kathrine - PAULSEN, Peter. Reduction of intramammary infections in dairy cow herd by application of mastitis suppression procedures. In: Journal of Dairy, Veterinary and Animal Research. 2023. ISSN 2377-4312, Vol. 12, no. 1 (2023), p. 77-80.
2023 V2 VÝROSTKOVÁ, Jana - REGECOVÁ, Ivana - SEMJON, Boris - BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁK, Slavomír - OČENÁŠ, Peter - MESARČOVÁ, Lýdia. Changes in the microbiota during the wine fermentation process in relation to tyramine. In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 59-64.
2023 V2 REGECOVÁ, Ivana - VÝROSTKOVÁ, Jana - SEMJON, Boris - MARCINČÁK, Slavomír - BARTKOVSKÝ, Martin - OČENÁŠ, Peter - MESARČOVÁ, Lýdia. Histamín a jeho vplyv na mykobiotu vína počas fermentačného procesu : [Histamine and its effect on wine mycobiota during the fermentation process] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 44-50.
Počet záznamov v databáze: 181
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 19
Skip to content