doc. MVDr. Eva Dudriková, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V2 VÝROSTKOVÁ, Jana - KOVÁČOVÁ, Mariana - REGECOVÁ, Ivana - DUDRIKOVÁ, Eva - ZAHUMENSKÁ, Jana - HANZELOVÁ, Zuzana - GREGOVÁ, Gabriela. Detekcia baktérií rodu pseudomonas v surovom kravskom mlieku : [Detection of pseudomonas bacteria in raw cow's milk] In: N/A : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 617-622.
2023 V2 HANZELOVÁ, Zuzana - DUDRIKOVÁ, Eva - VÝROSTKOVÁ, Jana. Detekcia prítomnosti zástupcov čeľade Enterobacteriacea v prostredí remeselnej výroby syrov : [Detection of the presence of family Enterobacteriaceae in the enviroment of artisanal cheesemaking] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 310-317.
2023 V2 ZAHUMENSKÁ, Jana - DUDRIKOVÁ, Eva - KOVÁČOVÁ, Mariana - ZIGO, František - PAULSEN, Peter - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia. Morfologická charakteristika somatických buniek v kravskom mlieku : [Morphological characteristics of somatic cells in cow's milk] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 643-647.
2023 V2 DUDRIKOVÁ, Eva - HANZELOVÁ, Zuzana. Prítomnosť enterokokov - žiaduca, či nežiaduca súčasť zrejúcich syrov : [Presence of enterococci - a desirable or undesirable component of ripened cheeses] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 228-235.
2023 V2 KOVÁČOVÁ, Mariana - VÝROSTKOVÁ, Jana - DUDRIKOVÁ, Eva - REGECOVÁ, Ivana - ZAHUMENSKÁ, Jana - HANZELOVÁ, Zuzana. Pseudomonas spp. zo surového mlieka a jeho antibiotická rezistencia : [Pseudomonas spp. from raw milk and its antibiotic resistance] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľôč, s. 437-442.
2023 V2 DUDRIKOVÁ, Eva - ZAHUMENSKÁ, Jana - VÝROSTKOVÁ, Jana - KOVÁČOVÁ, Mariana - HANZELOVÁ, Zuzana. Vplyv záručnej doby na kvalitu tvarohov : [Influence of the warranty period on the quality of curds] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 236-241.
2023 V2 VÝROSTKOVÁ, Jana - KOVÁČOVÁ, Mariana - REGECOVÁ, Ivana - DUDRIKOVÁ, Eva - ZAHUMENSKÁ, Jana - HANZELOVÁ, Zuzana - GREGOVÁ, Gabriela. Detekcia baktérií rodu Pseudomonas v surovom kravskom mlieku : [Detection of Pseudomonas bacteria in raw cow´s milk] In: HYGIENA ALIMENTORUM. HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-786-9, s. 106.
2023 V2 HANZELOVÁ, Zuzana - DUDRIKOVÁ, Eva - VÝROSTKOVÁ, Jana. Detekcia prítomnosti zástupcov čeľade Enterobacteriacea v prostredí remeselnej výroby syrov : [Detection of the presence of family Enterobacteriaceae in the enviroment of artisanal cheesemaking] In: HYGIENA ALIMENTORUM. HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-786-9, s. 41.
2023 V2 ZAHUMENSKÁ, Jana - DUDRIKOVÁ, Eva - KOVÁČOVÁ, Mariana - ZIGO, František - PAULSEN, Peter - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia. Morfologická charakteristika somatických buniek v kravskom mlieku : [Morphological characteristics of somatic cells in cow's milk] In: HYGIENA ALIMENTORUM. HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-786-9, s. 110.
2023 V2 DUDRIKOVÁ, Eva - HANZELOVÁ, Zuzana. Prítomnosť enterokokov - žiaduca, či nežiaduca súčasť zrejúcich syrov : [Presence of enterococci - a desirable or undesirable component of ripened cheeses] In: HYGIENA ALIMENTORUM. HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-786-9, s. 30.
Počet záznamov v databáze: 494
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 50
Skip to content