Názov: Applied ecology for university students.
Zápis: SASÁKOVÁ, Naďa - BAKALÁR, Tomáš - HROMADA, Rudolf - PAVOLOVÁ, Henrieta - KACHNIČ, Ján - PASTYRČÁK, Tomáš - VARGOVÁ, Mária - OČENÁŠOVÁ, Michaela - ŠUBOVÁ, Eva. Applied ecology for university students. Rec. Iveta Cimboláková, Ľubica Horňáková, Luboš Zábranský. 1. vyd. Košice : TU v Košiciach, 2022. ISBN 978-80-553-4304-4, 161 s. [8,05 AH]
Rok vydania: 2022
Kategória: P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
Typ výstupu: UVS - učebnica pre vysoké školy
Autori:SASÁKOVÁ Naďa29 %
BAKALÁR Tomáš20 %
HROMADA Rudolf11 %
PAVOLOVÁ Henrieta20 %
KACHNIČ Ján6 %
PASTYRČÁK Tomáš5 %
VARGOVÁ Mária2 %
OČENÁŠOVÁ Michaela5 %
ŠUBOVÁ Eva2 %
Recenzenti: Iveta Cimboláková, Ľubica Horňáková, Luboš Zábranský.
Podiel UVLF: 48 %
Vydavateľ: TU v Košiciach
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-553-4304-4
Rozsah: 161 s. [8,05 AH]
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
Skip to content