MVDr. Ján Kachnič, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V2 TAKÁČOVÁ, Daniela - TOMEČKOVÁ, Lenka - BEREGSZÁSZIOVÁ, Nicol - KAROLOVÁ, Renáta - SASÁKOVÁ, Naďa - KACHNIČ, Ján. Právne predpisy upravujúce ochranu zvierat v Slovenskej republike - ich zmeny a doplnenia : [Legal regulations governing the protection of animals in the Slovak republic - their obrogations and amendments] In: Ochrana zvířat a welfare 2023 : 30. mezinárodní konference: Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : Veterinární univerzita Brno, 2023. ISBN 978-80-7305-929-3, s. 321-326.
2023 V2 SASÁKOVÁ, Naďa - KACHNIČ, Ján - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - TAKÁČOVÁ, Daniela - HROMADA, Rudolf - BAKALÁR, Tomáš - PAVOLOVÁ, Henrieta. Changes in drinking water quality due to animal husbandry. In: The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific abstracts and contributions: International Scientific Conference. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-789-0, s. 201-206.
2023 V2 KACHNIČ, Ján - SASÁKOVÁ, Naďa - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - HROMADA, Rudolf - TAKÁČOVÁ, Daniela - BAKALÁR, Tomáš - PAVOLOVÁ, Henrieta. Changes of parameters of surface water by pollution by agricultural activities. In: The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific abstracts and contributions: International Scientific Conference. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-789-0, s. 143-148.
2023 V2 BAKALÁR, Tomáš - PAVOLOVÁ, Henrieta - SARVAŠ, Milan - SASÁKOVÁ, Naďa - KACHNIČ, Ján. Heavy metal removal from water by natural material. In: The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific abstracts and contributions: International Scientific Conference. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-789-0, s. 21-29.
2023 V2 KACHNIČ, Ján - SASÁKOVÁ, Naďa - HROMADA, Rudolf - TAKÁČOVÁ, Daniela - PAVOLOVÁ, Henrieta - BAKALÁR, Tomáš. Kompostovanie hnoja z hľadiska ochrany životného prostredia : [Manure composting from the viewpoint of environmental protection] In: Životné prostredie - problémy a možnosti riešenia : Zborník publikácií z 11. ročníka vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : ELSEWA, 2023. ISBN 978-80-89385-52-2, s. 13-17.
2023 V2 SASÁKOVÁ, Naďa - HRUŠKOVÁ, Tatiana - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - KACHNIČ, Ján - HROMADA, Rudolf. Kvalita pitnej vody zo studne pri chove zvierat : [Drinking water quality from the well for animal breeding] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XV. : Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-797-5, CD-ROM, s. 135-138.
2023 V2 SASÁKOVÁ, Naďa - TAKÁČOVÁ, Daniela - KACHNIČ, Ján - HROMADA, Rudolf. Význam hygieny prostredia pri získavaní mlieka : [The importance of environmental hygiene in primary milk production] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 565-570.
2023 V2 SASÁKOVÁ, Naďa - HRUŠKOVÁ, Tatiana - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - KACHNIČ, Ján - HROMADA, Rudolf. Kvalita pitnej vody zo studne pri chove zvierat : [Drinking water quality from the well for animal breeding] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky. Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XV. : Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-796-8, s. 29.
2023 V2 SASÁKOVÁ, Naďa - TAKÁČOVÁ, Daniela - KACHNIČ, Ján - HROMADA, Rudolf. Význam hygieny prostredia pri získavaní mlieka : [The importance of environmental hygiene in primary milk production] In: HYGIENA ALIMENTORUM. HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-786-9, s. 90.
2023 O3 SASÁKOVÁ, Naďa - KACHNIČ, Ján - HROMADA, Rudolf - PAVOLOVÁ, Henrieta - BAKALÁR, Tomáš. Kompostovanie maštaľného hnoja z hľadiska bezpečnosti použitia výsledného produktu. In: Slovenský veterinársky časopis. 2023. ISSN 1335-0099, Roč. 48, č. 1 (2023), s. 46-51.
Počet záznamov v databáze: 88
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 9
Skip to content