Názov: Hygiena zdravotníckych a farmaceutických zariadení : Vysokoškolská učebnica na praktické cvičenia pre študijný program "Farmácia".
Zápis: VARGOVÁ, Mária - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - SASÁKOVÁ, Naďa - GREGOVÁ, Gabriela - HROMADA, Rudolf - SZABÓOVÁ, Tatiana. Hygiena zdravotníckych a farmaceutických zariadení : Vysokoškolská učebnica na praktické cvičenia pre študijný program "Farmácia". Rec. Anna Sobeková, Ingrid Papajová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-754-8, 193 s. [9,65 AH]
Rok vydania: 2022
Kategória: P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
Typ výstupu: UVS - učebnica pre vysoké školy
Autori:VARGOVÁ Mária43 %
VESZELITS LAKTIČOVÁ Katarína26 %
SASÁKOVÁ Naďa14 %
GREGOVÁ Gabriela11 %
HROMADA Rudolf3 %
SZABÓOVÁ Tatiana3 %
Recenzenti: Anna Sobeková, Ingrid Papajová.
Podiel UVLF: 100 %
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-754-8
Rozsah: 193 s. [9,65 AH]
Oblasť výskumu: 180 - Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života
Názov študijného odoboru: farmácia
Jazyk: slovenský
Skip to content