Title: Hygiena zdravotníckych a farmaceutických zariadení : Vysokoškolská učebnica na praktické cvičenia pre študijný program "Farmácia".
Record: VARGOVÁ, Mária - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - SASÁKOVÁ, Naďa - GREGOVÁ, Gabriela - HROMADA, Rudolf - SZABÓOVÁ, Tatiana. Hygiena zdravotníckych a farmaceutických zariadení : Vysokoškolská učebnica na praktické cvičenia pre študijný program "Farmácia". Rec. Anna Sobeková, Ingrid Papajová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-754-8, 193 s. [9,65 AH]
Year: 2022
Category: P1 - Pedagogical output of publication activity as a whole
Output type: UVS - textbook for universities
Authors:VARGOVÁ Mária43 %
VESZELITS LAKTIČOVÁ Katarína26 %
SASÁKOVÁ Naďa14 %
GREGOVÁ Gabriela11 %
HROMADA Rudolf3 %
SZABÓOVÁ Tatiana3 %
Reviewers: Anna Sobeková, Ingrid Papajová.
UVMP share: 100 %
Publisher: UVLF
Issue number: 1. vyd.
Place of issue: Košice
Country of issue: Slovakia
ISBN:978-80-8077-754-8
Range: 193 s. [9,65 AH]
Research area: 180 - Medical, pharmaceutical and non-medical health sciences
Field: Group of study fields: Health sciences and fields aimed at improving the quality of life
Name of the field of study: pharmacy
Language: slovak
Skip to content