MVDr. Tatiana Szabóová, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V2 DANČOVÁ, Nikola - MINDŽÁKOVÁ, Ingrid - GREGOVÁ, Gabriela - SZABÓOVÁ, Tatiana. Effect of increasing temperature on microbial contamination in cattle rearing. In: The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific abstracts and contributions: International Scientific Conference. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-789-0, s. 85-88.
2023 V2 SZABÓOVÁ, Tatiana - GREGOVÁ, Gabriela - DANČOVÁ, Nikola - SASÁKOVÁ, Naďa. Impact of an ambient temperature on a milk production of dairy cows. In: The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific abstracts and contributions: International Scientific Conference. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-789-0, s. 235-238.
2023 V2 SZABÓOVÁ, Tatiana - GREGOVÁ, Gabriela - DANČOVÁ, Nikola. Influence of temperature on the efficiency of wastewater treatment. In: The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific abstracts and contributions: International Scientific Conference. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-789-0, s. 231-234.
2023 V2 GREGOVÁ, Gabriela - SZABÓOVÁ, Tatiana - DANČOVÁ, Nikola - VÝROSTKOVÁ, Jana. Význam hygieny prostredia pri výskyte mastitíd v chove dojníc : [The importance of environmental hygiene in the occurrence of mastitis in dairy farming] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč.s. 289-294.
2023 V2 GREGOVÁ, Gabriela - SZABÓOVÁ, Tatiana - DANČOVÁ, Nikola - VÝROSTKOVÁ, Jana. Význam hygieny prostredia pri výskyte mastitíd v chove dojníc : [The importance of environmental hygiene in the occurrence of mastitis in dairy farming] In: HYGIENA ALIMENTORUM. HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-786-9, s. 38.
2023 O3 DANČOVÁ, Nikola - GREGOVÁ, Gabriela - SZABÓOVÁ, Tatiana. Charakteristika, klinický význam a antibiotická rezistencia baktérií patriacich do skupiny ESKAPEE. In: Slovenský veterinársky časopis. 2023. ISSN 1335-0099, Roč. 48, č. 2 (2023), s. 80-83.
2023 O2 GREGOVÁ, Gabriela - DANČOVÁ, Nikola - MARCINČÁK, Slavomír - SZABÓOVÁ, Tatiana. Reduction of gas emissions by addition of humic acid to the bedding material in broiler chicken housing. In: RAMIRAN 2023 : 1. vyd. London : ADAS, 2023. online, s. 210.
2022 P1 VARGOVÁ, Mária - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - SASÁKOVÁ, Naďa - GREGOVÁ, Gabriela - HROMADA, Rudolf - SZABÓOVÁ, Tatiana. Hygiena zdravotníckych a farmaceutických zariadení : Vysokoškolská učebnica na praktické cvičenia pre študijný program "Farmácia". Rec. Anna Sobeková, Ingrid Papajová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-754-8, 193 s. [9,65 AH]
2022 V3 PAPAJOVÁ, Ingrid - ŠMIGOVÁ, Júlia - GREGOVÁ, Gabriela - ŠOLTYS, Jindřich - VENGLOVSKÝ, Ján - PAPAJ, Ján - SZABÓOVÁ, Tatiana - DANČOVÁ, Nikola - IHNACIK, Lukáš - SCHUSTEROVÁ, Ingrid - SUŠINKOVÁ, Jana - RAKOVÁ, Jana - REGECOVÁ, Ivana. Effect of wastewater treatment on bacterial community, antibiotic-resistant bacteria and endoparasites. In: International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022. ISSN 1660-4601, Vol. 19, no. 5 (2022), art. no. 2750, p. [1-14]
(167 - H-index, 0.828 - SJR, Q2 - SJR Best Q)
2022 V2 GREGOVÁ, Gabriela - DANČOVÁ, Nikola - SZABÓOVÁ, Tatiana - VÝROSTKOVÁ, Jana. Vplyv teplotno-vlhkostných ukazovateľov na produkciu a zdravie v chove hydiny : [The influence of temperature and humidity on production and health in poultry rearing] In: Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2022 : Vydáno při příležitosti 37. ročníku vědecké konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2022. ISBN 978-80-7403-277-6, s. 21-23.
Počet záznamov v databáze: 67
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 7
Skip to content