Názov: Essentials of radiobiology.
Zápis: SZABÓOVÁ, Renáta - BEŇOVÁ, Katarína - GALDÍKOVÁ, Martina - HERICH, Róbert - HOLEČKOVÁ, Beáta - SCHWARZBACHEROVÁ, Viera. Essentials of radiobiology. Rec. Drahomíra Sopková, Peter Massanyi. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-766-1, 144 s. [7,3 AH]
Rok vydania: 2022
Kategória: P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
Typ výstupu: UVS - učebnica pre vysoké školy
Autori:SZABÓOVÁ Renáta26 %
BEŇOVÁ Katarína11 %
GALDÍKOVÁ Martina16 %
HERICH Róbert11 %
HOLEČKOVÁ Beáta18 %
SCHWARZBACHEROVÁ Viera18 %
Recenzenti: Drahomíra Sopková, Peter Massanyi.
Podiel UVLF: 100 %
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-766-1
Rozsah: 144 s. [7,3 AH]
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: anglický
Skip to content