Rok Kategória
Publikácia
2022 I1 ZIGO, František - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - PECKA-KIEŁB, Ewa - KISS, David Sandor - BURSOVÁ, Šárka. Anti-mastitis methodological procedures for dairy farmers. In: . 0000. 2022. .
2022 I2 KUBAČKOVÁ, Janka - SLABÝ, Cyril - HORVÁTH, Denis - HOVAN, Andrej - IVÁNYI, Gergely T. - VIZSNYICZAI, Gaszton - KELEMEN, Lóránd - STREJČKOVÁ, Alena - TOMORI, Zoltán - BÁNÓ, Gregor. Viscosity measurements using flexible microstructures. In: Regional Biophysics Conference 2022. 1. vyd. Pécs : Hungarian biophysical society, 2022. online, s. 1.
Počet záznamov v databáze: 2
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content