Rok Kategória
Publikácia
2021 AFD BAČKOROVÁ, Miriam - GAĽOVÁ, Miriam - DEMČIŠÁKOVÁ, Zuzana - PETROVOVÁ, Eva. Sledovanie vazoaktivity krvných ciev CAM po aplikácii rastlinného extraktu Ginko biloba L : [Vasoactivity of CAM blood vessels after administration of plant extract Ginkgo biloba L.] In: 24. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác: Enviromentálna záťaž a jej vplyv na zdravie ľudí a zvierat. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8077-705-0, online, s. 27-31.
2021 AFD ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - ANDRAŠKOVÁ, Sandra - CIGÁNKOVÁ, Viera - BEŇOVÁ, Katarína. Mikrovlnné žiarenie a jeho interakcie s organizmom : [Microwave radiation and its interactions with the organism] In: 24. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác: Enviromentálna záťaž a jej vplyv na zdravie ľudí a zvierat. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8077-705-0, online, s. 12-14.
2021 AFD ANDRAŠKOVÁ, Sandra - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - TVRDÁ, Eva - RAČEKOVÁ, Enikö. Vplyv mikrovlnného žiarenia na ultraštruktúru semenníkov prenatálne ožarovaných potkanov semenníkov prenatálne ožarovaných potkanov : [Impact of microwave radiation on the testicular ultrastructure of prenatally exposed rats] In: 24. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác: Enviromentálna záťaž a jej vplyv na zdravie ľudí a zvierat. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8077-705-0, online, s. 15-17.
2021 AFD ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - VLČKOVÁ, Radoslava - SOPKOVÁ, Drahomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - LAUKO, Stanislav - HAJDUČKOVÁ, Vanda. Sledovanie proliferácie a apoptózy u myší s experimentálne navodenou kolitídou experimentálne navodenou kolitídou : [Monitoring of proliferation and apoptosis in mice with experimentally indicated collitis] In: 24. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác: Enviromentálna záťaž a jej vplyv na zdravie ľudí a zvierat. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8077-705-0, online, s. 18-22.
2021 AFD ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - VLČKOVÁ, Radoslava - SOPKOVÁ, Drahomíra - PETRILLA, Vladimír - POLLÁKOVÁ, Magdaléna - SIROTKIN, Alexander V.. Modulácia zápalových procesov u myší intoxikovaných xylénom po aplikácii ľanového semena : [Modulation of inflammatory processes in xylene intoxicated mice after flaxseed application] In: 24. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác: Enviromentálna záťaž a jej vplyv na zdravie ľudí a zvierat. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8077-705-0, online, s. 23-26.
2021 AFD BEŇOVÁ, Katarína - ALMÁŠIOVÁ, Viera - ANDRAŠKOVÁ, Sandra - HOLOVSKÁ, Katarína. Vplyv žiarenia gama na mikrobiálnu kontamináciu a na histologické zmeny kostrovej svaloviny rýb : [Effects of gamma-radiation on microbial contamination and on histological changes of fish skeletal musculature] In: 24. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác: Enviromentálna záťaž a jej vplyv na zdravie ľudí a zvierat. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8077-705-0, online, s. 36-40.
2021 AFD DEMČIŠÁKOVÁ, Zuzana - PETROVOVÁ, Eva - DANKO, Ján - LUPTÁKOVÁ, Lenka - MEDVECKÝ, Ľubomír. Angiogénny potenciál biocementov hodnotený pomocou prepeličieho animálneho modelu : [Angiogenic potential of biocements evaluated by quail animal model] In: 24. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác: Enviromentálna záťaž a jej vplyv na zdravie ľudí a zvierat. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8077-705-0, online, s. 60-63.
2021 AFD FIGUROVÁ, Mária - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - KURILLOVÁ, Marieta. Dysplázia bedrových kĺbov u plemena Samojed : [Hip dysplasia in the Samoyed breed] In: 24. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác: Enviromentálna záťaž a jej vplyv na zdravie ľudí a zvierat. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8077-705-0, online, s. 79-82.
2021 AFD GALDÍKOVÁ, Martina - HOLEČKOVÁ, Beáta - SCHWARZBACHEROVÁ, Viera. Hodnotenie chromozómových aberácií po expozícii prípravku Mospilan® 20SP : [Evaluation of chromosome aberrations after exposure of Mospilan® 20SP] In: 24. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác: Enviromentálna záťaž a jej vplyv na zdravie ľudí a zvierat. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8077-705-0, online, s. 83-86.
2021 AFD HOLOVSKÁ, Katarína - ALMÁŠIOVÁ, Viera - ANDRAŠKOVÁ, Sandra - BEŇOVÁ, Katarína - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEKOVÁ, Enikö. Štúdium ultraštruktúry hepatocytov potkanov vystavených elektromagnetickému žiareniu s frekvenciou 2,45 GHz : [Ultrastructural study of rat hepatocytes exposed to 2.45 GHz electromagnetic radiation] In: 24. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác: Enviromentálna záťaž a jej vplyv na zdravie ľudí a zvierat. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8077-705-0, online, s. 107-110.
Počet záznamov v databáze: 136
Posledný update databázy: 27. 06. 2023 12:16:54
Strana 1 z 14
Skip to content