Rok Kategória
Publikácia
2021 DAI LYNG, Cecilie. Immune defences of fish against viral pathogens, with special focus on Infectiuous Salmon Anaemia (ISA) : bachelor thesis. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. 40 l. + CD-ROM.
2021 DAI STAŠKOVÁ, Andrea. Mikrobiologická analýza orálnej mikroflóry z pohľadu zubného lekárstva vo veterinárnej a humánnej medicíne : doktorandská dizertačná práca. Košice : UVLF, 2021. 115 l. + CD-ROM.
2021 I1 KOTTFEROVÁ, Lucia. Dermatofytózy malých cicavcov a možnosti ich terapie : doktorandská dizertačná práca. Košice : UVLF, 2021. 103 l. : obr. 7, tab. 21, graf 11 + CD-ROM.
2021 DAI BJØRNSEN, Anja Karine. One Health approach in tropical veterinary medicine : bachelor thesis. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. 39 l. + CD-ROM.
2021 DAI ŠMIGOVÁ, Júlia. Vplyv antropogénnych faktorov na šírenie endoparazitóz v rôznych ekosystémoch : doktorandská dizertačná práca. Košice : UVLF, 2021. 120 l. + CD-ROM.
2021 DAI FALLBAKKEN, Maren Joten. Diseases of bacterial origin transmitted by household pets : bachelor thesis. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. 40 l. + CD-ROM.
2021 DAI VIKARTOVSKÁ, Zuzana. Adult stem cells in the treatment of cognitive dysfunctions in dogs : doktorandská dizertačná práca. Košice : UVLF, 2021. 104 l. : tab. 5, graf 1, obr. 1 + CD-ROM.
2021 DAI KNUDSEN, Sverre. Coronaviruses in dogs and cats : bachelor thesis. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. 31 l. + CD-ROM.
2021 DAI MINICH, Jakub. Príčiny akútnej abdominálnej bolesti u koní : diplomová práca. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. 57 l. + CD-ROM.
2021 DAI DEMJANOVÁ, Soňa. Identifikácia izolátov mikroskopických vláknitých húb zo slepačích vajec pomocou metódy PCR : doktorandská dizertačná práca. Košice : UVLF, 2021. 114 l. + CD-ROM.
Počet záznamov v databáze: 364
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 37
Skip to content