Rok Kategória
Publikácia
2021 I1 KOTTFEROVÁ, Lucia. Dermatofytózy malých cicavcov a možnosti ich terapie : doktorandská dizertačná práca. Košice : UVLF, 2021. 103 l. : obr. 7, tab. 21, graf 11 + CD-ROM.
2021 I1 KURICOVÁ, Mária. Nové poznatky v diagnostike a terapii chorôb chrbtice a miechy psov : habilitačná práca. Košice : UVLF, 2021. 150 l. + CD-ROM.
2021 I1 ČURLÍK, Ján. Štúdium vybraných chorôb v populáciách raticovej zveri na Slovensku : habilitačná práca. Košice : UVLF, 2021. 134 l. + CD-ROM.
2021 I1 TYAGI, Punit. Development of a bioinformatics platform for analysing big data from Omics analyses – Omnalysis : doktorandská dizertačná práca. Košice : UVLF, 2021. 129 l. + CD-ROM.
2021 I1 ENGLEROVÁ, Karolína. Antimikrobiálny a antibiofilmový potenciál bioaktívnych produktov prospešných mikroorganizmov voči multirezistentným patogénnym baktériám : doktorandská dizertačná práca. Košice : UVLF, 2021. 105 l. + CD-ROM.
2021 I1 TKÁČOVÁ, Zuzana. Deep analysis of ligand-receptor interactions between Borrelia and cells of neurovascular unit to make knowledge base for antiborrelial drug development : doktorandská dizertačná práca. Košice : UVLF, 2021. 130 l. : príloha 2 + CD-ROM.
Počet záznamov v databáze: 6
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content