Rok Kategória
Publikácia
2021 AFD TELEKY, Jana - KARAFFOVÁ, Viera - KREŠÁKOVÁ, Lenka - PETROVOVÁ, Eva - VDOVIAKOVÁ, Katarína - REPÁKOVÁ, Simona - KIRÁLY, Ján. Slzná žľaza ošípaných ako potenciálny orgán na xenotransplantáciu : Porcine lacrimal gland as a potencional organ for xenotransplantation. In: 24. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác: Enviromentálna záťaž a jej vplyv na zdravie ľudí a zvierat. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-705-0, online, s. 258-261.
2021 AFD MOJŽIŠOVÁ, Jana. Slovo o profesorovi Michalovi Bartíkovi. In: Príroda len ťažko vydáva svoje tajomstvá : Zborník prác z vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. MVDr. Michala Bartíka, DrSc.. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-724-1, s. 7-8.
2021 AFD VÁRADY, Matúš - POPELKA, Peter. Vplyv praženia na obsah polyfenolov, kofeínu a akrylamidu. In: Vedecké práce doktorandov 2021 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. Košice : Slovenská akadémia vied, Centrum biovied, 2021. ISBN 978-80-972752-9-7, s. 107-109.
2021 AFD LAUKO, Stanislav - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - HRČKOVÁ, Gabriela - HAJDUČKOVÁ, Vanda - KOLESÁR FECSKEOVÁ, Lívia - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - MAREŠOVÁ, Scarlett - AMBRO, Ľuboš - JANIČKO, Martin - HIJOVÁ, Emília - STROJNÝ, Ladislav - KVAKOVÁ, Monika - KAMLÁROVÁ, Monika - GUĽÁŠOVÁ, Zuzana - MAĎAR, Marián - NEMCOVÁ, Radomíra - BERTKOVÁ, Izabela. Potenciál transplantácie fekálnej mikrobioty na DSS-indukovanú kolitídu u PGF animálneho modelu. In: Vedecké práce doktorandov 2021 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. Košice : Slovenská akadémia vied, Centrum biovied, 2021. ISBN 978-80-972752-9-7, s. 80-82.
2021 AFD ANDRAŠKOVÁ, Sandra - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína. Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a ultraštruktúru semenníkov prenatálne ožarovaných potkanov. In: Vedecké práce doktorandov 2021 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. Košice : Slovenská akadémia vied, Centrum biovied, 2021. ISBN 978-80-972752-9-7, s. 13-15.
2021 AFD BURCÁKOVÁ, Ľudmila - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - BABJÁK, Michal - URDA DOLINSKÁ, Michaela - KOMÁROMYOVÁ, Michaela - VÁRADY, Marián. Antihelmintická terapia fasciolózy u hovädzieho dobytka. In: Vedecké práce doktorandov 2021 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. Košice : Slovenská akadémia vied, Centrum biovied, 2021. ISBN 978-80-972752-9-7, s. 22-24.
2021 AFD DOMANIŽA, Michal - TRBOLOVÁ, Alexandra - HLUCHÝ, Marián - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Štúdium terapeutického efektu mezenchymálnych buniek na niektoré chorobné procesy kostí a kĺbov. In: Vedecké práce doktorandov 2021 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. Košice : Slovenská akadémia vied, Centrum biovied, 2021. ISBN 978-80-972752-9-7, s. 31-33.
2021 AFD FOCKOVÁ, Valentína - STYKOVÁ, Eva - MAĎAR, Marián - KAČÍROVÁ, Jana - LAUKOVÁ, Andrea. Bakteriocínový potenciál fekálnych kmeňov Enterococcus mundtii z koní. In: Vedecké práce doktorandov 2021 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. Košice : Slovenská akadémia vied, Centrum biovied, 2021. ISBN 978-80-972752-9-7, s. 33-36.
2021 AFD FUCHS, Jakub - LEDECKÝ, Valent - KURICOVÁ, Mária. Porovnanie diagnostickej efektívnosti dvoch zobrazovacích metód pri ochoreniach chrbtice. In: Vedecké práce doktorandov 2021 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. Košice : Slovenská akadémia vied, Centrum biovied, 2021. ISBN 978-80-972752-9-7, s. 37-39.
2021 AFD GOMULEC, Pavel - MUDROŇ, Pavol. Analýza výskytu chronickej laminitídy v chove dojníc. In: Vedecké práce doktorandov 2021 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. Košice : Slovenská akadémia vied, Centrum biovied, 2021. ISBN 978-80-972752-9-7, s. 47-49.
Počet záznamov v databáze: 138
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 14
Skip to content